Kursoversikt

Kvalitet og Risiko Norge > Kursoversikt

Vi tilbyr kurs på alle nivåer - fra grunnkurs til internasjonal sertifisering, for enkeltpersoner og bedrifter.

Kurskategorier

Kvalitet, prosess og forbedring

Her finner du kurs som omfatter temaer innenfor kvalitet, prosess og forbedring.

Revisjon og tilsyn

Kurs som omhandler revisjon og tilsyn - QA/QLA

Risiko og beredskap

Her finner du kurs som omhandler risiko og beredskap.

Kurs for ledere og prosjektgrupper

Bedriftsinterne kurs som tilpasses ditt eget case.

Kvalitetsskolen - nettbaserte kurs

Heldigital e-læring du kan gjennomføre på egenhånd.

Kvalitet, prosess og forbedring

Ledelsesprinsippene, ISO 9001:2015 (5t) – digital undervisning

ISO 9001 er basert på prinsippene for kvalitetsledelse. Kurs med digital undervisning for oppdatering- og oppfriskning av kunnskap.

Kvalitet oppdateringsdag, digitalt

Kurset er på 5 timer, nettundervisning, der vi gjennomgår hovedtemaene og kravene i ISO 9001:2015, hvordan etterleve kravene og legge til rette for god kvalitetsledelse og kontinuerlig forbedring.

Kvalitetsledelse (Quality Manager)

Kurs med mulighet for akkreditert sertifisering Quality Manager (QM/QSM). Kurset gir dyptgående kunnskap og god forståelse for bruk av ledelses systemer. Det legges stor vekt på kravene i styringssystem standarder for å tilegne deg metoder for å oppnå kontinuerlig forbedring, tilfredse kunder og tillit i markedet.

Kvalitet iht ISO 9001:2015

Kurset gjør deg kjent med ISO 9001:2015. Vi gjennomgår hovedelementene og de funksjonelle kravene i standarden, samt gjøre oppgaver slik at du vil få en forståelse av hva som kreves av deg og din organisasjon for å kunne implementere standarden og/eller være klar for sertifisering / systemrevisjon.

Prosessbasert styringssystem, etablering og forbedring

2 dagers kurs i utvikling og forbedring av styringssystem.
Praktisk og prosjektbasert kurs. Lær hvordan etablere, utvikle og forbedre et styringssystem.

Prosesskartlegging

med 6 delprosesser, praktisk 2 dagers kurs

Kurset tar for seg prosessorientering som tema, med bl.a. nivåer og kritiske punktene i prosessen. Hvordan sikre styring, hva skal dokumenteres og måles. Kurset ivaretar også metodebeskrivelse for delprosesser.

Prosessforbedring

Kurs på 2 dager som fokuserer på hvordan analysere prosesser, finne gode løsninger og målepunkter i prosessen.
Skape forståelse for hvordan gjennomføre endringer som fører til forbedringer. Bruk av enkle og effektive LEAN-verktøy

Forbedringsmetodikk

Kurs på 2 dager som gir deltakerne kunnskap til å skape kontinuerlig forbedring, herunder kunnskap og ferdigheter til å bruke problemløsningsteknikker og forståelse for utfordringene knyttet til å arbeide med problemløsning i grupper, herunder årsaksanalyser.

Fasiliteringsteknikker (2d)

Kurset vil gi forståelse av rollen som gruppeveileder og fasilitator. Vi bentyter grunnleggende veiledningsteknikker for å skape trygghet i rollen som gruppeveileder.

Revisjon og tilsyn

Revisjon, interne og eksterne revisjoner, 2dgr

Kurset gir deg en innføring i prinsippene for revisjon ihht retningslinjer for revisjon ISO 19011:2018, prosessen og teknikker, og skal gi deg en økt trygghet i din rolle som revisor og ved tilsyn.  

Revisjonsledelse (Quality Auditor QA/QLA)

Kurs med mulighet for sertifisering Quality Auditor/Lead Quality Auditor.
Kurset gir dyptgående kunnskap knyttet til revisjon av styringssystemer, prinsippene for revisjon samt prosesser og metoder.

Risiko og beredskap

Innføring i risiko og risikoanalyser (3t)

Kompetansekurs for deg som vil være delaktig i risikobasert kvalitetsarbeid, ved f.eks å utføre pålagte risikoanalyser i prosesser. Kurset avholdes på forespørsel eller bedriftsinternt.

Risiko oppdateringsdag

Her oppdaterer vi oss på hva som er nytt i styringssystem, standarder  og rammeverk, med gjennomgang av de viktigste verktøyene og teknikkene for å håndtere risiko ihht ISO 31010.

Risikoledelse (Risk Manager)

– med mulighet for internasjonal sertifisering RM
Kurset omhandler bredden i risikostyringsfaget, inkludert ISO 31000:2018. Vi gjennomgår gjeldende/ relevante lovgiving- og regelverk, standarder og rammeverk (inkl COSO).

Risikoledelse grunnkurs (Risk Management Basics)

Er du helt ny innen risikoledelse er dette kurset for deg. Kurset tilsvarer pensum for første dag for kurs i risikoledelse for sertifisering.

Prosjektrisiko (2d)

En grundig innføring og trening i prosessen med å foreta nødvendige risikovurderinger, å identifisere, analysere og å sette de riktige tiltakene slik at prosjektet blir gjennomført innenfor de rammene som er satt.

Kurs for leder- og prosjektgrupper

Ledelsesprinsipper og prosesser

Hva er ledelse? Hvordan kartlegge ledelsesprosessene, og hvordan identifisere gap og utviklingsbehov gjennom ledelsesprinsippene.

Teamutvikling og kommunikasjon

4 timers kurs
Hvordan bygge gode team og identifisere et teams ressurser samt legge grunnlaget for god kommunikasjon.
Bruk av Diversity Icebreaker

Endringsledelse

Kurset tar for seg krav til endringsledelse i ISO 9001:2015 og gjennomgår blant annet en modell som gir ramme for endringsledelse, prinsipper og prosess for å lede endring og hvordan lede “individuell endring”

Helhetlig risikostyring

Kurset skal gi deltagerne en grunnleggende forståelse i hvordan ledelsen kan styre risiko på alle nivåer og områder (strategisk risiko, operasjonell risiko og prosjektrisiko, HMS-risiko, kvalitet, etc.) i sin virksomhet. Det fokuseres i stor grad på hvordan risikostyring kan integreres i de ordinære prosessene og systemene for å nå virksomhetens mål.

Prosjektrisiko (2d)

En grundig innføring og trening i prosessen med å foreta nødvendige risikovurderinger, å identifisere, analysere og å sette de riktige tiltakene slik at prosjektet blir gjennomført innenfor de rammene som er satt.

Kvalitetsskolen - nettbaserte kurs

Her finner du heldigitale kurs du kan gjennomføre hvor som helst, når som helst.

E-kursene i denne kategorien benevnes Kvalitetsskolen

Kvalitet – oversikt og innsikt

kr 3500

Grunnleggende kvalitetsledelse og kvalitetssystem. Etter å ha tatt dette kurset, vil du være i stand til å sette opp en enkel oversikt over et integrert ledelsessystem i din virksomhet, samt finne rett timing til å etablere slike strukturer. I tillegg vil du kunne identifisere kilder til og gjøre beregninger av virksomhetens uønskede kvalitetskostnader.

Estimert gjennomføringstid:  3-4 timer
Krav til forkunnskaper: Ingen

Struktur for kvalitet

kr 3500

Innføring i ledelsessystem, kvalitetspolicy, prosesser, prosedyrer og kontinuerlig forbedring. Når du er ferdig med kurset, kan du forklare viktigheten av at virksomhetens toppledere forplikter seg og hva deres ansvar består av, i tillegg til ansvaret til de som er kvalitetsansvarlige i virksomheten. Du vil også få en oversikt over betydningen av kontinuerlig forbedring.

Estimert gjennomføringstid: 3,5-4 timer
Krav til forkunnskaper: Ingen

Grunnleggende kvalitetslederskap

kr 3500

Hvordan skape en kvalitetskultur og lede for kvalitet i alle ledd? Hvordan måle om du har en god kvalitetskultur i virksomheten, trigge din toppledelse å bli engasjert for kvalitet som en strategi og å skape en enkel plan for å transformere kulturen i virksomheten.

Estimert gjennomføringstid: 3-4 timer

Krav til forkunnskaper: Ingen

Kvalitetsskolen – The Quality School (English)

kr 9000

In this online training program in practical quality work, you will learn about quality and quality management, structure of quality and quality such as profit and quality costs.

The training package is suitable for all interested parties and people who work with quality at different levels, people who want a career within the field of quality and management systems.

Language: English

Requirements for prior knowledge: None

Are you a group and would like this training package as an internal company program? Feel free to contact us at info@qrn.no for more information.

Kvalitetsskolen

kr 9000

I dette nettbaserte opplæringsprogrammet i  praktisk kvalitetsarbeid vil du lære om kvalitet og kvalitetsledelse, struktur for kvalitet og kvalitet som gevinst og kvalitetskostnader.

Kursene er tilrettelagt for alle som søker kjennskap, kunnskap og forståelse for kvalitet og kvalitetsfaget, om du har en ledende stilling,  er nybegynner eller ønsker å friske opp kunnskap.

Krav til forkunnskaper: Ingen

Er dere en gruppe og ønsker dette kurset som et bedriftsinternt program? Eller ønsker dere en “corporate” lisens med tilgang til alle ansatte? Ta gjerne kontakt med oss på info@qrn.no for mer informasjon og et godt tilbud.

Usikker på hvilke kurs som passer for deg?

Ta gjerne kontakt, så hjelper vi deg!

Kalender

Revisjon, interne og eksterne revisjoner, 2dgr

KRN kurslokaler, Sandvika Kjørbokollen 30,SANDVIKA,Norge

2 dagers kurs som deg en innføring i prinsippene for revisjon ihht retningslinjer for revisjon ISO 19011:2018, prosessen og teknikker, og skal gi deg en økt trygghet i din rolle som revisor og i tilsynsrollen.

Bestill Billetter kr9950-kr12450

Risiko oppdateringsdag

Hybrid undervisning, digital og fysisk

Hva er nytt i styringssystem, standarder og rammeverk, samt de viktigste verktøyene og teknikkene ihht ISO 31010:2019; Metoder og teknikker for risikohåndtering.

Bestill Billetter kr5200-kr6500

Kurs i kvalitet ISO 9001:2015 standarden- oppdatering

Nettbasert undervisning, Teams

Kurskode: K1.1.1 Innføring i kravene i standarden, både for å bygge opp, vedlikeholde eller revidere organisasjonens styringssystem. Kurset er godkjent som oppdateringsdag for sertifisert personell innen kvalitet (QM) og revisjon (QA / QLA) Velg mellom to muligheter ut i fra perspektivet hvordan bruke standarden; Kvalitet ISO 9001:2015, gjennomgåelse av standardens kapitler & krav – K1.1.1...

Bestill Billetter kr4200-kr5250

Prosesskartlegging

KRN kurslokaler, Sandvika Kjørbokollen 30,SANDVIKA,Norge

Praktisk kurs på 2 dager, casebasert med 6 delprosesser, metodebeskrivelse

Bestill Billetter kr9950-kr12450