Kvalitet oppdateringsdag, digital undervisning

Kvalitet og Risiko Norge > Kursoversikt > Kvalitet oppdateringsdag, digital undervisning

Kurskode: K1.1.1

Nettundervisning, 5t. kl 09:00-14:00

Kurs i kvalitet ISO 9001:2015 standarden – oppfriskning – oppdatering

Innføring i kravene i standarden, både for å bygge opp, vedlikeholde eller revidere organisasjonens styringssystem. Kurset er godkjent som oppdateringsdag for sertifisert personell innen kvalitet (QM) og revisjon (QA / QLA)

Målgruppe

  • Ønsker du et innblikk i hva ISO 9001:2015 omhandler ?
  • Har du behov for å friske opp dine kunnskaper i kvalitet og ISO 9001:2015 ?
  • Ønsker du en gjennomgang av hensiktene med kravene?
  • Skal din virksomhet resertifiseres etter kravene i ISO 9001:2015?
  • Er det behov for en rask introduksjon til ledelsessystem for dine ledere/medarbeidere ?

Velg mellom to muligheter (kalender) ut i fra perspektivet hvordan bruke standarden;

  • Kvalitet ISO 9001:2015, gjennomgåelse av standardens kapitler og krav
  • Ledelsesprinsippene ISO 9001:2015, ledelsessystemer og prinsippene for kvalitetsledelse (se egen omtale kurs K1.1.2)

Kontakt

Har du spørsmål om dette kurset, svarer vi deg gjerne!

Annlaug Astad

Telefon: +47 67 80 89 50
E-post: aa@qrn.no

Kursholder

Påmelding til neste kurs

09. september 2024 Kurs i kvalitet ISO 9001:2015 standarden – oppdateringsdag

Oppstart kl.09:00 Nettbasert undervisning, Teams
Pris kr5200-kr6500
24. september 2024 Kurs i Ledelsesprinsipper, iht ISO 9001(5t) – digitalt

Oppstart kl.09:00 Nettbasert undervisning, Teams
Pris kr5200-kr6500
04. november 2024 Kurs i kvalitet ISO 9001:2015 standarden – oppdateringsdag

Oppstart kl.09:00 Nettbasert undervisning, Teams
Pris kr5200-kr6500
02. desember 2024 Kurs i Ledelsesprinsipper, iht ISO 9001(5t) – digitalt

Oppstart kl.09:00 Nettbasert undervisning, Teams
Pris kr5200-kr6500