Konferanser

Konferanser er innholdsrike arenaer for utveksling  av erfaring, kompetanse, verktøy og for nettverksbygging.

Våre konferanser

Kvalitet- og risikodagene

Kvalitet- og risikodagene er en todagers konferanse som avholdes i begynnelsen av juni hvert år. Konferansen ble for første gang arrangert i 2003, og er årets store hendelse med et fullspekket faglig program og fantastiske muligheter for nettverksbygging og erfaringsutveksling.

Read More

Verdens Kvalitetsdag (Høstkonferansen Bristol)

Hvert år markerer foreningen Verdens Kvalitetsdag i forbindelse med EOQs European Quality Week, som normalt finner sted den andre uken i november. Vanligvis faller Verdens Kvalitetsdag på torsdagen i denne uken.

Høstkonferansen 2023 - "Fra Ord til Handling"

EOQ Annual Congress

KRN er EOQs nasjonale representant for Norge. Den årlige kongressen er åpen for alle. Rollen som vertskap for kongressen rulleres mellom de 23 medlemslandene.

Les mer på EOQs nettsider >

 

Read More