Medlemskap

Bli medlem i KRN

Som medlem i KRN får du og din organisasjon tilgang til Norges ledende kompetansenettverk innenfor kvalitet og risikostyring. Som medlem vil du blant annet få:

 • Adgang til Norges største fagnettverk innen kvalitet og risikoledelse
 • Tilgang til landets fremste spesialister gjennom vårt kompetansesenter
 • Delta på fagsamling, erfaringsdeling/webinar, medlemsmøter, spørretimer og konferanser
 • Tilgang på Podcast sendinger ‘Kvalitetsprat’ og e-læring kurs kvalitetsskolen.no
 • Rabatter på samtlige kurs, konferanser og arrangement

Årskontingent

Privat medlemskap

1.350,–

Senior­medlemskap / arbeids­søker

675,–

Student­medlemskap

GRATIS

Medlemskap virksomhet B1 < 50 ansatte *

5.500,–

Medlemskap virksomhet B2 < 500 ansatte * 

13.500,–

Medlemskap virksomhet B3 > 500 ansatte * 

22.750,–

* eks/inkl MVA; Medlemskap virksomhet inndeles i kontingent og serviceavgift, hvor kontingent utgjør 1/3 av pris og er fritatt MVA, og serviceavgift utgjør 2/3 og blir tillagt MVA.

Kontakt aa@qrn.no – tlf. 67 80 89 50 for medlemspørsmål

ISO 9001 kvalitet

Medlemsfordeler

KRN som medlemsforening gir deg en rekke fordeler og muligheter for engasjement, mulighet for å utvide din horisont med ny kompetanse, økt kunnskap og forståelse med

 • Adgang til relevant fagmiljø
 • Inspirerende nettverk gjennom lokal tilknytning både for deg og din organisasjon
 • Inspirerende nettverk med venner og kollegaer på tvers av bransjer og organisasjoner
 • Anledning til å bygge ut ditt nettverk gjennom felles møteplasser
 • Invitasjon til bedriftsbesøk, fagsamlinger/medlemsmøter
 • Deltakelse på medlemsmøter /webinar gratis
 • Deltakelse på KRN kurs og konferanser til betydelig medlemsrabatt
 • Deltakelse på KRN kursportefølge til medlemspris/-rabatt
 • Mulighet til å delta i fagkomiteer og fora for faglig påvirkning og utvikling
 • Mulighet til å delta i utformingen av program for KRN konferanser og fagsamlinger
 • Diskusjonsfora på sosiale media osv.
Revisjonsledelse

Medlemskontingent – person eller organisasjon?

Hva får vi som bedriftsmedlem kontra personlig medlemskap?

I tillegg til fordel medlemskap vil serviceandel for virksomhetens medlemskap bl.a. omfatte:

 • Anledning til å være representert i styre/regionstyre/faggrupper og andre tillitsmannsverv
 • Tilgang på rådgivningstjenester fra KRN administrasjon
 • Tilgang på KRN fag-/ekspertpanel sine tjenester
 • Kurstilbud for ansatte, hele 20% rabatt på KRN Academy kurs
 • Kurstilbud – bedriftsinterne kurs til medlemspris
 • Utstiller/stand på konferanser og andre tilstelninger
 • Ved avbestilling deltakelse på arrangement inkl kurs kan plassen overføres til annen fra samme bedrift uten tillegg pris
 • Kjøp av banner annonser på web
 • Rabatterte stillingsannonser, annonser for tjenester
 • Stillingsannonser på KRN web og sosiale kanaler
 • Mulighet for å invitere med kollega til medlemspris
 • Invitere til bedriftsbesøk i KRN regi – være sponsor for arrangement
 • Tilrettelagt kunde-/brukermøte på våre arrangement
Usikker på om din bedrift allerede er medlem?

MEDLEMSBEDRIFTER

Her er bedrifter som er medlem hos oss. Ta kontakt med oss dersom du ser din bedrift på listen, men er usikker på hvem som er deres kontaktperson.

Medlemskap B1

4Human QM365

4human TQM

AAK Safety

AGIL HMS

Aktiv HMS Prosjekt AS

Apotek 1 Gruppen AS

Apply Sørco

Arendal kommune, kommunalteknikk og geodata

Betonmast, del av AF-gruppen

Bjørnafjorden kommune

Bjørøya AS

Compendia AS

CoPro Live AS

Datakvalitet AS

Dovre Sertifisering AS

Effekt – Effektive Prosesser AS

EG Landax AS

EIDEL AS

Eiker Vekst AS

Essentia AS

Flux AS

Fred Olsen Windcarrier

Helseplattformen

HEMIT – Helse Midt-Norge IT

Hydro Energi As

I P Huse AS

Intertek Certification AS

Kirkens Bymisjon

Kommunerevisjonen, Oslo kommune

Kongsberg Maritime ISOL

Kraftmontasje AS

Kvalex

Manag-E Nordic

Med LAB AS

Mjørud AS

Nemko AS

Netpower Web Solutions AS

NLI AS

Noble Installation AS

NSM – Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

OFFB – Operatørenes forening for beredskap

Omsorgspartner AS

Østcom AS

OUS HF Avd for immunologi og transfusjonsmedisin

Prima Holding Trondheim AS

Prosjektstyring Midt AS

ResOp AS

Rotam AS

Safety Computing AS

Securitas AS

Semco Maritime

Sjøfartsdirektoratet

SoluDyne

Telenor avd. Risk

Tolletaten – Seksjon For Strategi, Plan og Styring

Triangel Business Solutions

Trondheim bydrift VA

Trondheim Havn IKS

Unilabs Laboratoriemedisin AS

VEAS (Vestfjorden Avløpsselskap)

Vegtilsynet

Vestfold fylkeskommune

Wärtsilä Oil & Gas systems AS

Medlemskap B2

Aarbakke AS

Arribatec

Chemring Nobel AS

Corporater AS

DSA – Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Felleskjøpet Rogaland Agder

Fjord1

Gard AS

Gassco AS

GKN Aerospace Norway AS

Global Maritime AS

Hafslund Oslo Celsio AS

Havindustritilsynet

HELFO

Hitachi Energy

Jæger Automobil AS

Jakob Hatteland Computer AS

MacGregor Norway AS

Mattilsynet

Nammo Raufoss AS

Norconsult Norge AS

Norges forskningsråd

Nye Veier AS

Oslo Kommune, Renovasjons- og gjenvinningsetaten

Oslo Kommune, Vann- og avløpsetaten

Oslobygg KF

Politiets fellestjenester

Proactima AS

Rheinmetall Norway AS

Saga Fjordbase

Sykehusbygg

Sykehusinnkjøp HF

Tensio AS

Vard Electro AS

Vestre Viken HF

Vipo AS

Wacker Chemicals Norway AS

WOOD GROUP NORWAY AS

Medlemskap B3

ABB AS

AF Gruppen Norge as

Aibel

AKER BP ASA

AKER Solutions AS

Asker kommune

Avinor AS, Konsernstab sikkerhet

Bane NOR

DnB Asa

Equinor PRD

Forsvarbygg

Forsvarsmateriell FMA

Gjensidige Forsikring ASA

Glencore Nikkelverk AS

Kongsberg Defence & Aerospace

Lillehammer kommmune

Lnett AS

Multiconsult

Nexans Norway AS

Nord universitet

Nordland fylkeskommune

NTE – Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk

SINTEF

Skagerak Energi

Skanska Norge AS

Skatteetaten

Sporveien AS

Statens vegvesen

Statkraft AS

Statnett SF

TechnipFMC – FMC Kongsberg Subsea AS

Veidekke Entreprenør AS

Viken fylkeskommune