Om KRN

Kvalitet og Risiko Norge er Norges største fagnettverk innen kvalitet og risikoledelse. Foreningen er et samlingspunkt for erfarings- og informasjonsutveksling, med fokus på kompetanseøkning innenfor kvalitetsledelse, risikostyring, internkontroll og ulike ledelsesmodeller innenfor virksomhetsstyring.

EOQ full member;  Kvalitet og Risiko Norge er «National Representative of Norway in the European Organization for Quality» og har dermed ansvar for norsk deltakelse i det internasjonale samarbeid gjennom EOQ.

Internasjonalt samarbeid; Gjennom EOQ ivaretas foreningens internasjonale kontaktnett. Medlemskapet og engasjement i den Europeiske kvalitetsorganisasjonen EOQ gjør at KRN påvirker utviklingen i Europa. Dette ved å delta i EOQs hovedstyre, komiteer og arbeidsgrupper, og henter hjem viktig informasjon om trender og utvikling i andre land.

KRN skal bidra til forbedring og effektivisering i privat og offentlig virksomhet for å skape og foredle verdier for kunder, brukere, medarbeidere, eiere, samfunnet og miljøet.

‘Non-profit’ forening; KRN ble stiftet i januar 2003, og har bygget ut sitt nettverk og tilbud i takt med utviklingen av medlemsaktiviteter. KRN er en landsdekkende forening med en rekke medlemsfordeler. I tillegg til sentrale konferanser arrangerer foreningen gjennom sine regioner både faglige samlinger, temamøter, bedriftsbesøk, nettverksbygging og regionale konferanser.

Våre verdier

Kompetent – Vi skal være den ledende bransjeorganisasjonen i Norge innen foreningens fagområder

Pådrivende – Vi skal være en driver for ny kunnskap og metoder innen foreningens fag

Delende – Vi skal være åpen og rause med å dele foreningens kunnskap og erfaringer

Engasjert – Vi skal være involvert i og tilstede for foreningens medlemmer og for samfunnet