Internasjonalt arbeid

Kvalitet og Risiko Norge > Om KRN > Internasjonalt arbeid

KRN sitt arbeid i EOQ

KRNs nye strategi sier at vi skal utvikle vårt internasjonalt samarbeid gjennom:

  • deltagelse, medlemskap og eventuell styredeltagelse i internasjonalt høyt anerkjente organisasjoner innen vårt virksomhetsområde
  • prioritere deltagelse som gir synlighet, konkurransekraft og differensiering i Norge for eksisterende og potensielle medlemmer
  • initiere og delta i nettverk av nasjonale skandinaviske kvalitetsorganisasjoner

KRN søkte om medlemskap i EOQ, European Organisation for Quality, umiddelbart etter sin etablering i 2003. Vi ble opptatt som medlemmer  og EOQ NR (National Representative) i 2004, og har siden 2011 innehatt styreverv i EOQ Executive Board.  Etter 6 år i styret ble KRN daglig leder Torolf Paulshus i juni 2017 valgt til EOQ President (styreleder) for 3 år og gjenvalgt i 2020. Han er første norske president i EOQs vel 60 årige historie.

KRNs idegrunnlag og konsept er basert på EOQs formaterte og harmoniserte produkter og tjenester. EOQ er derfor en stor og kritisk hjørnesten for KRN sin eksistens.

EOQ har årlig 5 styremøter, to generalforsamlinger og én kongress. Disse er koordinerte på tid og sted. I tillegg er det møter i prosjektarbeidsgrupper og personellsertifiseringsenheten PRU (Personell Registration Unit) som også legges til møtesamlinger.

Se info om EOQ på www.eoq.org.