Internasjonalt arbeid

Kvalitet og Risiko Norge > Om KRN > Internasjonalt arbeid

Kvalitet og Risiko Norge sitt arbeid i EOQ

KRNs  strategi sier at vi skal utvikle vårt internasjonalt samarbeid gjennom:

  • Deltagelse, medlemskap og eventuell styredeltagelse i internasjonalt høyt anerkjente organisasjoner innen vårt virksomhetsområde
  • Prioritere deltagelse som gir synlighet, konkurransekraft og differensiering i Norge for eksisterende og potensielle medlemmer
  • Initiere og delta i nettverk av nasjonale skandinaviske kvalitetsorganisasjoner

 

European Organization for Quality EOQ

EOQ, den europeiske organisasjonen for kvalitet som ble grunnlagt i 1956, og er den mest respekterte og anerkjente kvalitetsorganisasjon i Europa. EOQ’s formål er effektive forbedringer med kvalitetsledelse gjennom sitt nettverk av nasjonale kvalitetsforeninger og andre globale samarbeids- og partnerorganisasjoner fra 30 land i Europa, USA og Asia. EOQ har 70 000 medlemmer og involverer 500 000 selskaper.

EOQ’s arenaer tiltrekker seg årlig tusener av deltakere med verdens ledende eksperter og kvalitetsguruer, der den tidligere Juran, Kano, Feigenbaum, Taguchi, osv har deltatt. De la grunnlaget for etablering av kvalitet som en uunnværlig funksjon i ledelsen av produksjon og forretningsprosesser.

EOQ var de første til å erkjenne behov for kunnskap om kvalitetsledelse, og etablerte EOQ sertifisering for kvalitetsledere og annet personell involvert i kvalitetsledelse. Den første gruppen av kvalitetsledere ble sertifisert i 1992, og til nå har EOQ godkjente sertifiseringsagenter i 14 europeiske land og har utstedt over 120 000 kompetansebevis.

 

Kvalitet og Risiko Norge, 20 år som EOQ NR - National Representative 

KRN søkte om medlemskap i EOQ umiddelbart etter sin etablering i 2003. Vi ble opptatt som medlemmer  og som EOQ NR i 2004, og har siden 2011 innehatt styreverv i EOQ Executive Board.  Etter 6 år i styret ble KRN daglig leder Torolf Paulshus i juni 2017 valgt til EOQ President (styreleder) for 3 år og gjenvalgt i 2020. Han er første norske president i EOQs vel 60 årige historie.

KRNs idegrunnlag og konsept er basert på EOQs formaterte og harmoniserte produkter og tjenester. EOQ er derfor en stor og kritisk hjørnesten for KRN sin eksistens.

EOQ har årlig 5 styremøter, to generalforsamlinger og én kongress. Disse er koordinerte på tid og sted. I tillegg er det møter i prosjektarbeidsgrupper og personellsertifiseringsenheten PRU (Personell Registration Unit) som også legges til møtesamlinger.

 

møt EOQ på web;  eoq.org