Kvalitetspriser

Kvalitet og Risiko Norge > Om KRN > Kvalitetspriser

KRN deler årlig ut to kvalitetslederpriser

Kvalitetsprisen for myndighetsrelatert innsats

Kvalitetsprisen for myndighetsrelatert innsats utlyses hvert år. Frem til april/mai kan kandidater til prisen bli nominert. Alle kan nominere kandidater. Forslag sendes til aa@qrn.no  Vinneren trukket ut, og annonsert og tildelt på KRNs årlige konferanse Kvalitet- og Risikodagene i juni samme år.

Kvalitetslederprisen

Kvalitetslederprisen utlyses hvert år. Frem til oktober kan kandidater til prisen bli nominert. Alle kan nominere kandidater. Forslag sendes til aa@qrn.no. Vedlagt søknadsskjema kan finnes på siden til Kvalitetslederprisen. Vinneren blir annonsert og tildelt på KRNs andre årlige konferanse Verdens Kvalitetsdag i november samme år.