Vinner av Kvalitetslederprisen 2021:

Anne-Kristin Bjerga Bjåen, dir. Sykehjemsetaten

Kvalitet og Risiko Norge > Anne-Kristin Bjerga Bjåen, dir. Sykehjemsetaten

Anne-Kristin Bjerga Bjåen ble kåret til årets vinner av kvalitetslederprisen på konferansen Verdens Kvalitetsdag 2021

Bjåen er direktør for kvalitet og utvikling i Sykehjemsetaten i Oslo kommune, Norges største etat for pleie og omsorg. Her har hun blant annet ansvaret for å lede:

  • Strategi- og virksomhets-styringsarbeidet
  • Prosjekter innen digitalisering og velferdsteknologi for å heve kvaliteten i tjenestene.

Bjåen er utdannet farmasøyt fra Universitetet i Oslo i 1990, og har jobbet i hele sin karriere med kvalitet og kvalitetsledelse, og er både kvalitetsleder og kvalitetsrevisor, som fagdirektør i flere store organisasjoner, bl.a.: Sykehusapotekene HF, Boots Norge AS, GE Healthcare AS og Statens legemiddelverk som legemiddelinspektør

Tilbakemelding fra Bjåens ledere er tydelige og rause, bl.a.:

  • God planlegger og gjennomfører,
  • Konstruktiv, kreativ, innovativ og resultatorientert
  • Har høstet stor tilfredshet i organisasjonen med forbedring av arbeidsmiljø, reduserte kostnader og økt servicegrad
  • Faktiske resultater har hatt stor betydning for organisasjonene, brukerne og samfunnet

Vi gratulerer Anne-Kristin med prisen og ser frem til å fremme hennes kandidatur til EQL – European Quality Leader prisen 2022 i regi av European Organization for Quality.

2021 WQD Oslo 22