Vinner av Kvalitetsprisen for myndighetsrelatert innsats 2016:

Asker kommune

Kvalitet og Risiko Norge > Asker kommune

Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring har for 4. året kåret vinneren av sin Kvalitetspris for myndighetsrelatert innsats.

Hensikten med hederstegnet er å hedre og profilere myndighetsrelaterte organisasjoner for fremragende innsats innen foreningen virksomhetsområde. Dette er en norsk versjon av tilsvarende hederstegn for European Organisation for Quality, og med kriterier tilhørende virksomhetstransformasjon, utvikling av mennesker, tilrettelegging og nettverksbygging.

Kåringen har blant annet lagt til grunn at Asker Kommune i 10 år har jobbet målrettet og systematisk med kvalitet og risikoledelse og oppnådd fremragende resultater og anerkjennelser for innsatsen. Det er etablert et felles, enhetlig og gjennomgående system for hele organisasjonen som dekker kvalitet, miljø, informasjonssikkerhet og samfunnsansvar. Asker Kommune har den største og mest omfattende systemsertifiseringen som DNVGL har foretatt på fastlandet, og som dekker all aktivitet i kommunen. Kommunen har en helhetlig  gjennomgående bruk av sitt ledelse- og styringssystem. Det integrerte systemet, som er vel innarbeidet og blir kontinuerlig forbedret. ROS-analyser/Workshop er obligatorisk for hele organisasjonen – på virksomhetsnivå og tjenesteovergripende nivå. Resultatene fra kvalitetsarbeidet etterspørres både av brukere, i administrasjonen og av politikerne i kommunen.

Kommunen har utviklet en omfattende opplæringsvirksomhet for forbedring og deler villig sine erfaringer både i KS, NFKR og med kommunal- og moderniseringsdepartementet. Innsatsen står allerede modell for andre organisasjoner som ønsker å lære av Asker Kommunes vellykte resultater. Forbrukerrådet har testet servicen i norske kommuner siden 2005, og Asker kommune har samlet sett gjort det desidert best i de tester som er gjennomført.

NFKR gratulerer med Kvalitetsprisen, og inviterer representanter for Asker Kommune til å motta hederstegnet under festmiddagen på Kvalitet- og Risikokonferanse 2016 torsdag 9. juni kl 18:00 på Holmenkollen Park Hotel.

NFKR-Kval-Pris-Asker-Kommune-03-20cm

Asker kommunes ordfører Lene Conradi, rådmann Lars Bjerke og kvalitetssjef Ernst Ole Solem flankert av KRN hederstegn komité og styre.