Vinner av Kvalitetsprisen for myndighetsrelatert innsats 2017:

Skatteetaten

Kvalitet og Risiko Norge > Skatteetaten

Skatteetaten, ved skattedirektør Hans Christian Holte og avdelingsdirektør Kvalitet Siri Viken, mottok NFKR Kvalitetspris for myndighetsrelatert innsats 2017 under festmiddagen på Kvalitet & Risikodagene på Holmenkollen den 8. juni.

NFKR gratulerer Skatteetaten som vinner av Kvalitetsprisen for myndighetsrelatert innsats 2017

Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring har for 5. året kåret vinneren av sin Kvalitetspris for myndighetsrelatert innsats. Hensikten med hederstegnet er å hedre og profilere myndighetsrelaterte organisasjoner for fremragende innsats innen foreningen virksomhetsområde. Dette er en norsk versjon av tilsvarende hederstegn for European Organisation for Quality, og med 17 kriterier tilhørende virksomhetstransformasjon, utvikling av mennesker, tilrettelegging og nettverksbygging.

Kåringen har blant annet lagt til grunn at Skatteetaten i mer enn 10 år har jobbet målrettet og systematisk med kvalitet og risikoledelse, og oppnådd fremragende resultater og anerkjennelser for innsatsen blant andre deler av statlig virksomhet, og det brede norske publikum og næringsliv som brukere. Skattetaten har gjennom flere år vært best i Europa på funksjonelle og kundevennlige digitale løsninger for skatteyter. Dette til tross for et til dels vanskelig skattelovverk som er i stadig endring.

Skatteetaten har stort fokus på innovative løsninger og har derfor også en egen enhet som arbeider med dette. Nye løsninger er produksjonssatt og implementert uten for store ulemper for samfunn og medarbeidere. Etaten demonstrerer god styring av store offentlige prosjekter som blir levert innenfor både tid, kost og kvalitet. De har mottatt flere priser for innovasjon og utvikling av kundevennlige løsninger. Etaten blir stadig vist til/berømmet for å være best i den offentlige klassen. Den sittende regjering har stor tillit til Skatteetaten – noe som gjør at stadig flere oppgaver blir overført fra andre offentlige etater til Skatteetaten. Etatens arbeid med evaluering av etterlevelse av virksomhetsstyringen har høstet anerkjennelse hos bl.a. DFØ.

Etaten er aktiv både nasjonale og internasjonale fora for kvalitet og risikostyring, og deltar aktivt i NFKR. Etaten har etablert og arrangerer på 4 året et eget forum for kvalitetsarbeid kalt “Forum for beste praksis”. Her deltar 5 andre offentlige etater og de møtes halvårlig. Skatteetaten er en synlig foregangsetat med kvalitet og risikoledelse innen myndighetsrelatert virksomhet.

NFKR gratulerer med Kvalitetsprisen, og overrekker hederstegnet til Direktør for Skatteetaten, Hans Christian Holte, og Avdelingsdirektør Kvalitet, Siri Viken, under festmiddagen på Kvalitet- og Risikokonferanse 2017 torsdag 8. juni kl 18:00 på Scandic Holmenkollen Park Hotel.

 

NFKR-Kvalitetspris-2017-Skatteetaten-01-705x440

Skatteetaten, ved skattedirektør Hans Christian Holte og avdelingsdirektør Kvalitet Siri Viken, flankert av KRN hederstegn komité og styre.