Vinner av Kvalitetslederprisen 2019:

Karin Elisabeth Kvernberg, AM Nutrition (kategorien linjeleder)

Kvalitet og Risiko Norge > Karin Elisabeth Kvernberg, AM Nutrition (kategorien linjeleder)

Årets Kvalitetsleder tildeles for sin bedrifts markedssuksess etter lang tids innsats med sertifisering av bedriftens Kvalitet og Risikoledelse.

Styreleder Roar Feedt, Adm. Dir AMN 2012 – 2018, sier det slik:

«3. parts sertifiseringene som AMN har oppnådd under Karin Kvernberg sin ledelse av kvalitetsområdet har vært helt avgjørende for AMN sin oppbygging og vekst. Disse har gitt AMN adgang til nye markeder både hva angår geografiske- og næringssegmenter. AMN har kunnet ta ut marginer som har finansiert veksten av selskapet. Sertifiseringene er viktige både med tanke på myndighets- og kundekrav. Arbeidet med sertifiseringene har også bidratt til å heve kvaliteten på bedriftens arbeidsprosesser og derigjennom produkter. Det har også på en meget positiv måte påvirket bedriftens arbeidsmiljø i en meget hektisk fase med høyt arbeidspress for den enkelte».

Karin startet som nyutdannet siv.ing. i BP Nutrition ARC/Nutreco ARC i Stavanger  med kjemiske analyser av råvarer, fiskefôr og fisk, rapportering, metodeutvikling og deltakelse i forskningsprosjekter. Siden i Felleskjøpet Rogaland Agder med oppgaver som forretningsutvikling, ledelse og merkevarebygging. Fra 2010 deltok hun i ledergruppa og ble ansvarlig for ledelsessystemer, myndighetskontakt, kvalitet, HACCP og HMS.

Fra 2011 ble hun utpekt til å være med å lede utviklingen av datterselskapet AM Nutrition AS som Kvalitet og HMS sjef. Som del av Ledergruppa ble ansvaret å føre bedriften gjennom sertifisering etter standarder som: ISO 9001, GMP+ B1 FSA og FSSC 22000 – som åpnet veien for nye markeder i Norge og internasjonalt.

QRN - Kvalitetslederprisen 2019

Karin Elisabeth Kvernberg mottar prisen for Årets Kvalitetsleder 2019 flankert av representanter fra KRN f.v. styreleder Ernst Ole Solem, styremedlem Nina Steen Læknes og dagl. Torolf Paulshus (foto; KRN Annl.)