Vinner av Kvalitetslederprisen 2023:

Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef SINTEF

Kvalitet og Risiko Norge > Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef SINTEF

Vinner av Årets Kvalitetslederpris 2023

KRN Kvalitetsleder 2023

Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef SINTEF, ble kåret til årets vinner av prisen.

Bech Gjørv leder en virksomhet som gjennom forskning og innovasjon bidrar til å utløse grønn, digital, sirkulær og økonomisk bærekraftig omstilling – sammen med kunder fra mange samfunnssektorer. I 2022 kan 95% av omsetningen knyttes til spesifikke bærekraftmål.

Virksomhetens sertifiseringsrevisor oppsummerer en del resultater slik:

  • Tydelig bærekraftfokus i konsernet basert på alle FN’s bærekraftmål; innført kobling til bærekraftsmålene for alle prosjekter
  • Tydelig fokus fra ledelsen på bedre forebyggende HMS-styring
  • Bærekraftsrapport utgitt med klimaregnskap
  • Virksomheten arbeider strategisk med kontekst og interessenter

KRN Hovedstyre sier i sin begrunnelse:

  • Alexandra Bech Gjørv er en tydelig og konkret leder
  • Hun demonstrerer personlig karakter, setter retning og mobiliserer personlig og individuell forpliktelse.
  • Hun har oppnådd gode resultater gjennom systematisk bygging av organisatoriske ferdigheter i organisasjoner og hos medarbeidere – som er bekreftet med uttalelser fra egen organisasjon
  • Hun scorer høyt på alle prisens kriterier

KRN gratulerer!

KRN Årets Kvalitetsleder 2023-03a