Vinner av Kvalitetslederprisen 2017:

Hilde Bjørkedal Evensen, Avinor (Kategori Linjeleder) & Inge Brigt Aarbakke, Aarbakke (Kategori Bedriftsleder)

Kvalitet og Risiko Norge > Hilde Bjørkedal Evensen, Avinor (Kategori Linjeleder) & Inge Brigt Aarbakke, Aarbakke (Kategori Bedriftsleder)

KRN valgte i 2017 å dele Kvalitetslederprisen inn i to kategorier: Linjeleder og Bedriftsleder.

Hilde Bjørkedal Evensen, Avinor (Kategori Linjeleder)

Juryen har trukket frem flere argumenter for tildelingen av Årets Kvalitetsleder – kategori Linjeleder, til Hilde Bjørkedal Evensen, og har også latt seg imponere over tilbakemeldinger fra egen organisasjon, hvor hennes gjennomføringskraft, beslutningsevne og samarbeidsevner trekkes frem. Under følger et utdrag fra juryens begrunnelse:

“Kandidaten fremstår som svært dyktig innenfor sitt fagområde med lang fartstid innenfor risikostyring og kvalitetsledelse. De seneste seks årene har kandidaten hatt rollen som Risikostyringssjef i Avinor. Her har hun vært primus motor for det såkalte SMART-prosjektet, som hadde som mandat å utvikle, etablere og implementere et styringssystem for å kunne gjennomføre Avinors strategi på best mulig måte. Hun er en operasjonell og pragmatisk leder, og samtidig tålmodig med faglig tyngde.”

Inge Brigt Aarbakke, Aarbakke  (Kategori Bedriftsleder)

Juryen er av den oppfatning at kandidaten fremstår som en verdig kandidat, som legger god kvalitetsledelse som fundament i sitt arbeid med å lykkes. Kandidaten får også stor annerkjennelse fra egen organisasjon, hvor det trekkes frem at han blant annet mobiliserer personlig og individuell forpliktelse hos personer som er involvert i bedriftens prosesser for å bygge organisatoriske evner og ferdigheter blant sine ansatte. Under følger et utdrag av juryens begrunnelse:

“Kandidaten er en kjent bauta i norsk næringsliv med stor oppmerksomhet knyttet til verdien av systematisk kvalitetsledelse. Et søk på deres web-sider og andre nettsider forteller om en bedriftsleder og virksomhet som allerede har høstet mange andre anerkjennelser og priser. Som leder anerkjenner kandidaten verdien av kvalitetsledelse i et kundeperspektiv, som forebygging av god HMS, som hovedkilde til effektivitet og lønnsom verdiskaping.”

QRN - Kvalitetslederprisen 2017

Hilde Bjørkedal Evensen og Inge Brigt Aarbakke mottar prisene for Årets Kvalitetsleder 2017. Her flankert av KRN representanter fra styre og administrasjon.