Vinner av Kvalitetsprisen for myndighetsrelatert innsats 2022:

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet FHI

Kvalitet og Risiko Norge > Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet FHI

Kvalitetsprisen for myndigheter 2022 tildelt HDir og FHI
Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og assisterende direktør i FHI Gun Peggy Strømstad Knudsen mottok «KRN kvalitetspris for myndigheter 2022», som ble tildelt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 9. juni under Kvalitet og Risiko Norges konferanse på Quality Hotel Expo Fornebu.

Bakgrunn for tildelingen
Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet er myndighetsorganisasjoner og rådgivere til Helse- og omsorgsdepartementet, som begge har hatt fremskutte nasjonale posisjoner under Covid 19 pandemien. De har guidet helseminister og statsminister i en meget vellykket håndtering av pandemien.

Juryen har konkludert med at prisen går til begge to for deres prestasjoner, hvor begge:
• har innfridd på høye ambisjoner og nasjonale helsemål med beste globale resultater
• har drevet omfattende nasjonal informasjonsvirksomhet
• har bygget felles suksess på hverandres ulikheter og ulike mandater
• har gitt kontinuerlig informasjon til nasjonen
• har økt omdømme betydelig under pandemien
• har drevet aktivt forbedringsarbeid for å inkludere tilbakemeldinger for å gi bedre råd på en bedre måte
De fremstår i en særklasse som sikre vinnere av kvalitetspris for myndighetsinnsats.


Kvalitetspris for myndigheter

Tildeling av prisen under festmiddagen på K&R dagene. Fra venstre: KRN styreleder Geir Hamre Mathisen (Aker BP), Espen Rostrup Nakstad (Helsedir.), Gun Peggy Strømstad Knudsen (FHI)