Vinner av Kvalitetsprisen for myndighetsrelatert innsats 2023:

Riksrevisjonen

Kvalitet og Risiko Norge > Riksrevisjonen

Kvalitetsprisen for myndigheter 2023 tildelt Riksrevisjonen

KRN Hovedstyre kunne stolt presentere vinnere av prisen 2023 på festmiddagen på konferansen K&R dagene 8. juni på hotel Quality Expo Fornebu.

Hva
KRN Kvalitetspris for myndigheter tildeles hvert år på Kvalitet og Risikodagene. Prisen er ment å fremme gode resultater for myndighets-organisasjoner innen fagområdet kvalitet- og risikostyring/ledelse og dennes anvendelse. KRN Kvalitetsprisen tildeles den beste søkeren i den årlige konkurransen, iht. definerte kriterier.

Hvorfor
Vinner av KRN Kvalitetspris for myndigheter besluttes av foreningens styre for å synliggjøre og belønne innsats og resultater fra myndighetsorganisasjoner eller enkeltpersoner som jobber med kvalitet- og risikoledelse i sin videste forstand. Vinner av KRN kvalitetsprisen for myndigheter skal være en organisasjon, eller leder som har lyktes i å bidra til suksess for de ulike interessentene gjennom dennes lederskap, og gjennom endrings- og kvalitetsforbedringsprosesser denne har iverksatt.

KRN styre og programkomite sier i sin begrunnelse:

Bakgrunn for tildelingen

Vinneren av KRN Kvalitetspris for Myndigheter 2023 er kåret for sitt systematiske og risikobaserte arbeid med forvaltningsrevisjoner, utviklingen av egen virksomhets rolle og medvirkning til kontinuerlig forbedring i norsk forvaltning, under mottoet: Revisjon til nytte for morgendagens samfunn.
Vinneren har over tid gjort markante endringer i sitt virke ved å utøve en bredere samfunnsdialog og styrke rollen som ekstern revisor for virksomheter, i tillegg til at de fortsatt selvsagt er myndighetenes viktigste kontrollorgan.
Vinneren har i tillegg i økende grad vektlagt sin rolle som veileder for forvaltningen, og en part som aktivt kan trekke læring på tvers av virksomheter.
Vinneren har et tydelig engasjement for effektivitet, forenkling og innovasjon i offentlig sektor, der fokus på samfunnsnytten og verdien av det som leveres står sentralt


091A0682a-25cm x 150ppi lys

Tildeling av prisen under festmiddagen på K&R dagene. Fra venstre: Aleksander Åsheim, riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og Annette Gohn-Hellum

Foto: Kvalitet og Risiko Norge