Vinner av Kvalitetslederprisen 2016:

Harald Eik, Glencore Nikkelverk

Kvalitet og Risiko Norge > Harald Eik, Glencore Nikkelverk

Juryen har i sin vurdering lagt vekt på en lang rekke krevende kriterier som ferdigheter, fremragende prestasjoner og at han demonstrere personlig karakter.  Han har evne til å sette retning, og bygge organisatorisk kapasitet og mobilisere medarbeidernes engasjement. Her vises det til faktiske resultater og anvendelser, også internasjonalt

Glencore Nikkelverk viser til at Harald Eik har satt retning for at enhver operatør skal kunne utøve ledelse innen kvalitet ved å ha stolthet til produktet som leveres, alle kan ta en rolle som en kvalitetsinspektør. Han er en bedriftens mann med utvist fleksibilitet i takt med ulike behov i virksomheten. Harald jobber godt med både ledende KPI samt resultat KPI (Key Performance Indicator). Han har vært instrumentell i forhold til å implementere og videreutvikle bedriftens avvikssystem, og innarbeidet kvalitetsmål i bedriftens overordnede mål på en synlig måte for hele organisasjonen. Bedriften melder at antall produktavvik levert til sluttkunde har gått ned med mer enn 50 % de siste 3 år og for første gang har bedriften i 2016 ikke notert en eneste kundeklage som vi har karakterisert som alvorlig i avvikssystemet.

Harald Eik ble nominert som finalist til EOQ’s Quality Leader 2016.

QRN - Kvalitetslederprisen 2016

Harald Eik får overrakt prisen som årets kvalitetsleder av NFKR styreleder Sidsel Winther Storaas (foto: KRN TPau)