K&R dagene 2024, Fornebu 6.-7. juni; program & omtale foredragene

Program dag 1

Kvalitet og Risikodagene er KRN’s todagers årskonferanse

Dette er Norges største konferanse for kvalitets- og risikoledere. Årets konferanse er nr 38 siden starten i 2003, og vi i programkomiteen har samlet 21 forelesere blandt de dyktigste og mest tidsaktuelle frembrakt ressursene vi har i næringslivet.«Mensa rotunda – Hele kvalitetssirkelen og prosessmodenhet» er inspirert av suksessen med KRN’s konferanser de siste 2 årene der temaene har vært elementene i PDCA hjulet. Denne konferansen dekker hele PDCA hjulet, og etter oppfordring fra medlemmene fordyper seg i temaet prosessmodenhet. Hvordan behandler elementene i PDCA sirkelen samhandler i prosessene, og hvordan deltagerne kan benytte konferansene og KRN for sin egen karriereutvikling.

Risikoledelse ivaretas på alle våre konferanser, gjerne i samspill med kvalitetsledelse.

Erfaringsdeling for deg. Et hovedformål med KRN er erfaringsdeling. Vi har samlet KRN medlemmer med høy kompetanse som deltar som forelesere, konferansedeltagere og utstillere som du kan lytte til og diskutere med på denne konferansen. Du kan derfor ta med deg ny inspirasjon og nye metoder hjem til din virksomhet for å forbedre kvalitets- og risikoledelsen i din organisasjon.


Program 6.-7. juni, Quality Expo hotel Fornebu

I tillegg til plenumforedrag kan du velge mellom tre parallelle strømmer på konferansen;

1) Prosessmodenhet 2) Kvalitet og risikoledelse 3) Nye teknikker for kvalitet og risikostyringProgram 7. juni - dag 2

Foredrag dag 1

kl 09:30 Plenumsforedrag – Åpningsforedrag

v/ Kjell-Ove Orderud Skare, Program Director, Space Norway

Kjell-Ove har et langt liv som leder, 38 av disse i Forsvaret både nasjonalt og internasjonalt. Med sambandsutdanning og radiointeresse i bunnen har ansvar, myndighet og situasjonsforståelse vært sentrale elementer i hverdagen i hele yrkeskarrieren.

Etter at han ble pensjonist i Forsvaret i 2012 har han de siste 9 årene jobbet med å realisere satellittbasert bredbånd for Arktis og vil fortelle om byggingen av et komplisert satellittsystem med både norske og internasjonale partnere, hvor det ikke er rom for annet enn god kvalitet og gode prosesser.  

les mer

Kjell-Ove har topputdanning fra det norske og amerikanske Forsvaret, med en master i Strategic Resource Management fra National Defence University. Han har ledet et av de største IT omstillingsprogrammene i Staten, er styreleder i Watchbird AS – og svært opptatt av fellesskap og frivillig innsats”. kl 10:10 Plenumsforedrag

v/ Roar Thon, fagdirektør, Norsk Sikkerhetsmyndighet – NSM

Roar Thon gir oss en tidsmessig oppdatering av trusselbildet for den digitale verden. Som den fremste ressursen i Norge innenfor digital sikkerhet, gir han oss et dagsaktuelt innblikk i kvalitet og risiko for personvernet når virksomheter bruker store mengder data og kunstig intelligenskl 11:00 Plenumsforedrag

v/ Ayse Y. Nordal, KRN Ambassadør og kursleder

Ayse Nordal vil i sitt foredrag diskutere

  • Hvilken sammenheng er det mellom prosessmodenhet, risikostyring og virksomhetsstyring?
  • Hvordan bidrar helhetlig risikostyring til prosessmodenheten?
  • Følger prosessmodenhet og risikomodenhet samme utviklingsbane?
  • Hva vet vi om prosessmodenheten og risikomodenheten i Norge?
  • Hvordan kan KI påvirke modenhet i prosesstyring og risikostyring?

Ayses spesialområder er strategisk planlegging, internkontroll og risikostyring, og er sertifisert akkreditert risikoleder (Risk Manager).

Ayse har undervist på BI, Norges Handelshøyskole (NHH) samt Bergen Ingeniørhøyskole. Videre har hun lang erfaring fra finans/bank bl.a. som controller, som rådgiver ved internrevisjonen og som  viseadm. direktør i tillegg til styremedlem. Som rådgiver i PWC var også risikostyring og internkontroll sentralt arbeidsområde. I løpet av de siste årene har hun hatt lederstillinger som leder av Folkeregisteret, statsregnskapet og som finansdirektør i Manpower Norge og har hatt ansvar for strategisk planlegging og risikostyring ved Undervisningsbygg Oslo KF.

les mer

Ayse har undervisningserfaring fra Norges Handelshøyskole (NHH) samt Bergen Ingeniørhøyskole. Hun gir gjesteforelesninger i BI og har vært vår faste kursleder i KRN innen risikostyring/ risikoledelse siden 2018, med skåringer topp 5 av 5 i tilbakemeldinger fra våre kursdeltakere.

Ayse er medlem av scientific committee for IMCSM 22 (International May Conference on Strategic Management) ved University of Belgrade, Technical Faculty in Bor og nasjonal komitee for ny internasjonal ISO standard SN/K 568 Helseledelse.STRØM 1; Prosessmodenhet

kl 13:00 Foredrag v/ Ole Johan Dahl, KRN Ambassadør og kursleder

Ole Johan har som rådgiver, prosjektleder og leder de siste 20 årene har drevet forretningsutvikling, ledertrening og bistått ulike bedrifter/virksomheter (både offentlig og privat) med omstilling og å utvikle og implementere prosessbaserte styringssystemer, herunder interne revisjoner og risikostyring. Han har også de siste årene gjennomført en rekke evalueringer og revisjoner.kl 14:00 Foredrag v/ Ole Hoem, Quality Manager, Raufoss Technology

Ole Hoems innlegg vil dreie seg om prosesstenkning, satt i et perspektiv som evaluerer dette i forhold til enkel «hjemmesnekra» plattform vs moderne QS software.STRØM 2; Kvalitet og risikoledelse

Rune Edvard Andersen

kl 13:00 Foredrag v/ Rune Edvard Andersen, Project Risk Manager, Nexans

“Er du virkelig en ordentlig Kvalitets- og risk leder?
….eller holder du på med alt mulig annet som du tror du er kvalifisert for?”

Rune Edvard Andersen er et faglig fyrtårn som har markert seg både i sin tidligere funksjon som Program Manager, Project Leadership in Equinor og for leverandørindustrien i Norge siste 33 år. Han har tung faglig bakgrunn innen praktisk og operasjonell anvendelse av styringssystemer innen olje og gass, forsvaret, helsesektoren og i telekommunikasjonssektoren.

les mer

Rune har deltatt i KRN hovedstyre og har ledet Valgkomiteen siden 2012.

I Equinor har han bygget opp og ledet Konsernrevisjonen innen oppstrøms virksomheten fra 2007 til 2011 med ansvar for Europa, Asia og Afrika regionene. Hans internasjonale engasjementer inkluderer blant annet utestasjonering i Dar es Salaam for Equinor med primæroppgave å ivareta kontakt med Tanzanias myndighetsorganer, gjesteforelesninger på Universiteter og høyskoler innen prosjektutvikling og prosjektledelse.

I Forsvaret på 80-tallet fulgte han opp produksjonen av flydeler til F16, sonarer og missiler til fregatter, batterier til ubåter, osv. Videre har han fulgt utviklingen av kvalitets -og risikostyringsstandardene i NATO lenge før de første kvalitets -og risikostyringsstandardene kom til Norge. Han er også medlem av Standard Norges to fagkomiteer for utvikling av Risikostyring og Styringssystem standarder.kl 14:00 Foredrag fra Eilin Wermundsen Mork, Assisterende CISO Ahus

Eilin Wermundsen Mork, Ass. Informasjonssikkerhetsleder og ansvarlig for innføring av styringssystem for KIA, Akershus universitetsykehus

Bruk av KI medfører nye risikoer: regulatoriske, tekniske, etiske og sosiale/funksjonelle.  ISO 42001 gjør virksomheter i stand til å håndtere disse på en ansvarlig måte. Ahus er i gang med å innføre et styringssystem basert på ISO 42001 og vil dele erfaringer fra dette arbeidet.kl 15:00 Foredrag v/ Per Myrseth, Researcher, Digitalization and Trust, DNV

Det er balansekunst å høste AIs potensiale og samtidig håndtere risikostyring og compliance. AI readiness scoringer kan brukes som (i) mål på hvor sterkt en bør tro på en organisasjons mulighet til å skape verdi basert på AI, og/eller (ii) baseline for en forbedringsreise. EU AI Act og tilhørende harmonserte standarder skaper nye compliance krav og internkontroll har en sentral rolle som balansekunstner. En nyutviklet organisational AI readiness survey brukes som inspirasjon for presentasjonen.

Per Myrseth har 30 års erfaring innen digitalisering, data verdikjeder og datadrevet verdiskapning,  hvor det å sikre kvalitet og tillitt har vært fokus.

les mer

Per har siden 2005 hatt sentrale roller i DNV knyttet til forskning og utvikling av metoder og tjenester innen kvalitetssikring og risikostyring av digitale assets (AI/ML, data, digital twins, sensor systems, mm). Siste 2 år har det vært økt fokus på å DNVs cyber security research samt sett på hvordan lovverk som EU AI Act skaper nye krav.STRØM 3; Nye teknikker for kvalitet og risikostyring

kl 13:00 Foredrag v/ Jarle Strømmen, avd.dir. Skatteetaten

“Lær raskt når noe ikke funger og velg videre”

Når vi i stadig større grad skal opprettholde kvalitet og videreutvikle produkter i en sammenheng, hva skjer da? Hva betyr det og hvordan påvirker det hvordan vi jobber med kvalitet og risiko?

Jarle Strømmen er avdelingsdirektør for innovasjon og transformasjon i Skatteetaten. Han leder et fagmiljø innen smidig utvikling og produktorientering. Tidligere bistod Jarle offentlige etater i Norge på strategi, produktorientering og smidigere arbeidsformer som konsulent.kl 14:00 Foredrag v/ Bodil Østbø-Bjåstad, Project Leader, Equinor

Equinor har ….kl 15:00 Foredrag v/ Paola Aarbakke, Leder Leveranser Distribusjon, Fremtind Forsikring

Paola har lang erfaring med IT-ledelse, smidig utvikling, digital transformasjon, prosjektledelse og testledelse fra bl.a. Comptel, Telenor, Sparebank1 Forsikring og Fremtind. I Fremtind har hun ansvar for digitale funksjoner og tjenester for salg av forsikringer gjennom bankenes kunde- og rådgiverløsninger.

Hun ivaretar også fagansvar for målstyring, smidig metode og teamledelse, samt for tjenesteansvar som fagfelt.

Paola har opparbeidet betydelig erfaring med å sette teori ut i livet og med å arbeide aktivt for å få planlagte endringer til å gi effekt i den faktiske organisasjonen.kl 16:00 Plenumsforedrag

v/ Dr Victoria Hurth, Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL)

Dr. Victoria Hurth works globally at the intersect of academia and hands-on decision-making to help organisations transition to be drivers of long-term well-being for all (sustainability). This includes advising executives across a wide range of sectors on the intersect between purpose, sustainability, ESG and reporting and how to lead the transformative change needed.

Among other achievements, she co-led the 5-year development of the first global ISO standard in Governance of Organizations (ISO 37000:2021), was Technical Author for the first national standard in Purpose-Driven Organisations (PAS 808:2022), and advised the UN on the methodology for SDG 12.6.1 (sustainability reporting).

more..

 As a Fellow of University of Cambridge’s Institute for Sustainability Leadership (CISL) Victoria is engaged in a range of executive and academic leadership programmes. Victoria heads the Sustainability Impact Advisory committee for UnaTerra Venture Capital, a member of SACE’s (Italy’s national export underwriter) Impact Advisory Committee, a regular UNCTAD review panel member for ISAR Honors , and was a member of WBCSD’s working group on Governance.  Victoria is currently a Non-Executive Director of the organic standards company Soil Association Certification Ltd. She has over 20 years’ experience in business transformation having previously worked for 3M and Accenture and developing theory as a full-time Associate Professor of Sustainable Business and Marketing.kl 18:30 Nettverksbygging – sosialt

vi møtes festmiddag og musikk fra Beat for Beat orkesteret


Foredrag dag 2

kl 09:00 Åpningsforedrag dag 2, plenum

v/ Thor Gjermund Eriksen, konsernsjef i Bane NOR

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NOR har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Thor Gjermund Eriksen kommer fra jobben som administrerende direktør i Norsk Tipping. Han har hatt en rekke topplederstillinger i norsk samfunns- og arbeidsliv de siste 20 årene. Fra 2013 til 2022 var han kringkastingssjef i NRK. Han har også bakgrunn som direktør og konsernsjef i Amedia, journalist og redaktør i Dagbladet og Aftenposten.STRØM 1 dag 2; Prosessmodenhet

kl 10:00 Foredrag v/ Karsten Boe, Konserndirektør Bane NOR, styremedlem KRN

Karsten Boe er konserndirektør for Sikkerhet og Kvalitet i BaneNOR. Han er utdannet sivilingeniør fra industriell økonomi fra NTNU og har tjue års erfaring fra komplekse industrimiljøer gjennom ulike stillinger i Norsk Hydro og Aker.

Hans erfaring dekker områdene kvalitet, HMS og compliance. Han har ti års prosjekterfaring fra utbyggingsprosjekter (land- og offshorebasert) og har de siste ti årene jobbet på strategisk nivå med blant annet utvikling av verktøy for måling av operasjonelle arbeidsprosesser og implementering av finanssystemer for målinger av kostnader relatert til manglende kvalitet i større selskaper. Han har ledet og deltatt i granskninger og risikoanalyser av ulik størrelse og detaljeringsgrad.kl 10:40 Foredrag v/ Jørn Stefanussen, Kvalitetssjef SINTEF

Jørn Stefanussen vil fortelle historien og dele hans erfaringer med forberedelsene og innføringen av nytt prosessbasert styringssystem i et av Europas største forskningskonsern. Hvilke utfordringer var og er det med hensyn til teknologi og ressurser til innføring, forvaltning og forbedringer av et prosessbasert styringssystem, og hvilke organisatoriske utfordringene har det vært.

Stefanussen er Kvalitetssjef i SINTEF konsernet, og er utdannet ved Fakultet for Økonomi og teknologiledelse ved NTNU, og har en mastergrad (MBA) innen lederskap fra USA, og deltar i Executive management program i regi av NHH  innen Strategisk innovasjon og design thinking.

les mer

Stefanussen har tidligere jobbet flere år i Orkla ASA i ulike stillinger og selskaper, og jobbet med styringssystemer, risikoanalyser og revisjonsledelse som konsulent og avdelingsleder i Scandpower Risk Management, som senere ble Lloyds Register.STRØM 2 dag 2; Kvalitet og Risikoledelse

kl 10:00 Foredrag v/ Ulf Gustavsson, Secretary General EOQ

EOQ har en stor portefølge av produkter og tjenster som KRN som medlem og nasjonal representant lanserer i disse dagerkl 10:40 Foredrag v/ Ernst Ole Solem, KRN Ambassadør og rådgiver, og KRN dagl. Torolf Paulshus

Ernst Ole Solem er tidligere kvalitets- og beredskapssjef Asker kommune og styreleder i KRN fra 2017-2021, også med lengre erfaring som IT-sjef.

Han har ledet programmet for innføringen av kvalitetsrammeverket ITIL (IS0-20000), som resulterte i itSMF-prisen Årets Service Management virksomhet, og har videreført dette gjennom prosjektet for ISO-sertifisering av hele kommunen på standardene IS0-9001, 14001 og 27001. IS0-26000 Samfunnsansvar er også implementert i styringssystemet.

les mer

Felles ledelsessystem (styringssystemet ) er etablert som et felles, enhetlig og gjennomgående system for hele organisasjonen godt innarbeidet i kulturen for ledere og medarbeidere. Dette arbeidet har vært synliggjort og gitt læring til andre organisasjoner , og kommunen har for dette arbeidet mottatt KRNs Kvalitetspris 2016 for myndighetsrelatert innsats.

Ernst Ole har også innenfor samfunnssikkerhet og beredskap, i samarbeid med nabokommune og nødetater, utarbeidet overordnet ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) – risikostyring inngår som del av Felles ledelsessystem. Innmelding av avvik og forbedringer i systemet er også gjort tilgjengelig for innbyggerne gjennom AskerDialogen.STRØM 3 dag 2; Kommunestrøm/ KS

kl 10:00 Foredrag v/ Kristiansand kommune, virksomhetsstyring

Kristin Skjelbred, kommunalsjef virksomhetsstyring og Helene Puntervold Meland, rådgiver stab,

Kristiansand kommune har jobbet med å forbedre risikostyringen og ta i
bruk nytt verktøy for risikoanalyser. Samspillet med tjenestene og lederne
i utvikling og implementering har vært helt sentralt. Gjennom praktiske
eksempler fra skole- og barnehageområde vises hva en har lykkes med
og hvilke utfordringer vi har støtt på.kl 10:40 Foredrag fra Kommunesektorens organisasjon – KS

v/ Anne Romsaas, Fagsjef FID Stab og Andreas Stangenes, Seniorrådgiver, FID KvalitetsutviklingReflekterende og motiverende avslutningsforedrag;

Plenumsforedrag kl 12:00 – 13:00 v/ Kapt. Hammersmark, Kompani Lauritzen

John Hammersmark, foredragsholder og forfatter

John Hammersmark har samtlige nivådannende skoler i Forsvaret. Da han forlot Forsvaret hadde han oberstløytnants rad. Militært sett har han hovedsakelig drevet med såkalt Jegertjeneste.

Se egen omtale av foredragsholder og foredraget ..>>>her

… For å komme til neste sjekkpunkt, og få et avklart forhold til oss selv, er selvledelse en god metode. Det krever et tankesett som ivaretar deg selv, og de rundt deg. Skritt for skritt.

Med evaluering og belønning. I tillegg må vi slutte å sammenligne med alt rundt oss. Bli mer våken for hva som egentlig rører seg og hvem du er.

Da er det ingen grenser for hvor god man kan bli som teamspiller. Å bidra til å lage sosialt superlim. Å bidra med det man selv er i en gruppe, uten å være redd for å feile, bli utstøtt eller dumme seg ut. Når alle i en gruppe vil bli gode på samarbeid kan man komme så langt at medlemmene i de mest krevende situasjoner er villige til å dø for hverandre.”


Endring, tillit, forskjellighet, verdier, omsorg og redsel er alle eksempler på temaer som påvirker prestasjon, arbeidsmiljø og dermed også resultater.kl 13:00-13:05 Oppsummering v/ Gro Janne Lian, leder for Programkomitéen og KRN styremedlem

Velkommen til juni-konferansen 2025 den 12.-13. juni; K&R dagene 2025 og EOQ Congress Norway
Våre konferanser er KRNs hovedarenaer for nettverking og erfaringsutveksling. Vi har 20 forelesninger, 3 av KRN kursledere og 10 utstillere er engasjerte. Målet for konferansen er å samle 200 aktive og fornøyde deltagere som deler sine erfaringer.  

– Gro Janne Lian / Quality & Risk Management PDC Lead i Equinor