K&R dagene 6.-7.juni; “Over norm- det kan alltid bli verre” v/ Kapt. Hammersmark, Kompani Lauritzen

John Hammersmark_Sesong 3_ved baklengsstup 6 - Copy

Avslutningsforedrag på K&R dagene 2024

Tradisjonen tro avslutter vi konferansen med refleksjon og motivasjon. Basert på mange års militær tjeneste og sivil karriere bidrar John Hammersmark med erfaringer og refleksjoner som er aktuelle for oss alle.

Vi ønsker ham velkommen til talerstolen for en hel times foredrag 7. juni fra kl 12:00

Det kan alltid bli verre

  • Hvorfor verdier, samarbeid, sosial trygghet, omsorg, tillit, forskjellighet, læring og endring er vesentlige ingredienser i utviklingen av høyprestasjonsteam og effektfulle organisasjoner.
  • Mentalitet og filosofi knyttet til å ta nye mål, ikke gi seg og bruke ressursene sine smart.
  • Hva Kompani Lauritzen gjør for å motivere deltakerne til å bryte barrierer, få mestringsfølelse og bli en bedre versjon av seg selv. 

Vi må 30 000 år tilbake i tid for å forstå oss selv og våre utfordringer i dagens trygge samfunn. Hvorfor har vi tilsynelatende irrasjonell frykt og redsler, og hvorfor reagerer vi som vi gjør. Hvordan kan vi imøtegå de følelses- og vanestyrte reaksjonene våre?

Hva kan vi lære av høyprestasjonsteam for å optimalisere måloppnåelse gjennom arbeidstrivsel, vekst og mestringsfølelse.

Man kan stille høye krav og samtidig være vennlig og ha det hyggelig på jobb.


og Hammersmark fortsetter..

Vi mennesker går rundt i hverdagen og sier til oss selv at vi er fornuftige mennesker som lærer av våre feil. Hadde vi vært slik så hadde vi vel strengt tatt vært flinkere til å ta vare på oss selv – og de rundt oss. Særlig glemmer vi våre gode sider, men det gjelder også våre mer sårbare sider.

Er det ikke merkelig hvordan de fleste av oss går på autopilot i møtet med dette såkalte livet. Vi lar oss styre av instinkter, følelser, vaner og hormoner. Og selv små kurskorrigeringer kan få deg til å følge kompasskursen til et sted du trives bedre – for deg selv og med andre.

les mer her..

Også er vi redd for så mye. I verdens rikeste og tryggeste land går vi rundt og bekymrer oss. Som regel over ting som aldri blir et problem. Da velger vi å oppholde oss i vår egen komfortsone, som har en lei tendens til å skrumpe inn. Hvor kommer redsel og frykt fra? Hvorfor er vi slik vi er?

For å komme til neste sjekkpunkt, og få et avklart forhold til oss selv, er selvledelse en god metode. Det krever et tankesett som ivaretar deg selv, og de rundt deg. Skritt for skritt.

Med evaluering og belønning. I tillegg må vi slutte å sammenligne med alt rundt oss. Bli mer våken for hva som egentlig rører seg og hvem du er.

Da er det ingen grenser for hvor god man kan bli som teamspiller. Å bidra til å lage sosialt superlim. Å bidra med det man selv er i en gruppe, uten å være redd for å feile, bli utstøtt eller dumme seg ut. Når alle i en gruppe vil bli gode på samarbeid kan man komme så langt at medlemmene i de mest krevende situasjoner er villige til å dø for hverandre.”


Endring, tillit, forskjellighet, verdier, omsorg og redsel er alle eksempler på temaer som påvirker prestasjon, arbeidsmiljø og dermed også resultater.

John Hammersmark

Foredragsholder

John Hammersmark har samtlige nivådannende skoler i Forsvaret. Da han forlot Forsvaret hadde han oberstløytnants rad. Militært sett har han hovedsakelig drevet med såkalt Jegertjeneste. Det er en type aktivitet som stiller høye krav til prestasjon, utholdenhet, gode holdninger og teamarbeid – hvor både individ og gruppe må fungere og levere, under høy slitasje, stress og motgang. Hans mange års tjeneste i Forsvarets spesialkommando gjør ham i stand til å tilby en rekke betraktninger, refleksjoner og råd rundt hva som skal til for at både individer og samarbeidet mellom dem skal fungere – også når man mislykkes. Lærdommene er relevante overalt.

Hammersmark valgte å slutte i Forsvaret i 2015, etter 23 års tjeneste. Frem til 1. mars 2022 har han hatt jobben som Direktør for Sikkerhet og beredskap i Norges Rederiforbund.
Han jobber nå som foredragsholder, i tillegg til samarbeidet med produksjonsselskapet Seefood som lager Kompani Lauritzen.