KRN feirer 20 år som fullverdig EOQ medlem

av KRN daglig leder Torolf Paulshus, Vice President EOQ med 10 år i hovedstyre og leder av utvalg, EOQ President (styreleder 2018-2023)

Hvem er vi?

Kvalitet og Risiko Norge (KRN) er Norges største fagnettverk innen kvalitet og risikoledelse. Foreningen er non-profit og eies og drives av medlemmene. Den et samlingspunkt for erfarings- og informasjonsutveksling, med fokus på kompetanseøkning innenfor kvalitetsledelse, risikostyring, internkontroll og ulike ledelsesmodeller innenfor virksomhetsstyring.

les mer

KRN skal bidra til forbedring og effektivisering i privat og offentlig virksomhet for å skape og foredle verdier for kunder, brukere, medarbeidere, eiere, samfunnet og miljøet. Medlemmene omfatter både enkelt personer med behov for et faglig nettverk og kontakt med ressurspersoner, og bedrifter og organisasjoner som søker kompetansebygging og sikring, og som ønsker å dele sine ferdigheter og løsninger.

‘Non-profit’ forening; KRN ble stiftet i januar 2003, er landsdekkende i Norge. Vi er aktiv i det europeiske felleskapet og nettverket EOQ med 24 nasjonale organisasjoner for kvalitets- og risikoledelse og globale organisasjoner i USA, Japan og Kina. Foreningen har bygget ut sitt nettverk og tilbud 35 ulike produkter og tjenester i takt med utviklingen og etterspørsel. I tillegg til våre sentrale konferanser arrangerer foreningen gjennom sine regioner både faglige samlinger, temamøter, bedriftsbesøk og nettverksbygging.

Hva er EOQ?

Den europeiske organisasjonen for kvalitet er en paraply-organisasjon der de europeiske nasjonale kvalitets-og risiko foreningene er deltakere. Den ble grunnlagt i 1956, og er den mest respekterte og anerkjente kvalitetsorganisasjon i Europa. EOQ’s formål er effektive forbedringer med kvalitetsledelse gjennom sitt nettverk av nasjonale kvalitetsforeninger og andre globale samarbeids- og partnerorganisasjoner fra 30 land i Europa, USA og Asia. EOQ har 70 000 medlemmer og involverer 500 000 selskaper.

Gjennom EOQ har vi god kontakt med det globale miljøet for kvalitets- og risikoledelse, her med ledere for ASQ (USA); ITC (FN), IAQ (Globalt), og APQ (Portugal)

EOQ’s arenaer tiltrekker seg årlig tusener av deltakere med verdens ledende eksperter og kvalitetsguruer, der den tidligere Juran, Kano, Feigenbaum, Taguchi, osv har deltatt. De la grunnlaget for etablering av kvalitet som en uunnværlig funksjon i ledelsen av produksjon og forretningsprosesser.

EOQ Congress er møtestedet for erfaringsutveksling og kreative samtaler. Her med lederne for kvalitetsforeningene fra Nederland, Estonia og Island

EOQ har egne kompetanseprodukter som er internasjonalt standardisert, og har dermed økt verdi for medlemmene og KRN. EOQ var de første til å erkjenne behov for kunnskap om kvalitetsledelse, og etablerte i 1992 EOQ sertifisering for kvalitetsledere og annet personell involvert i kvalitetsledelse.Til nå har EOQ godkjente sertifiseringsagenter i 14 europeiske land og har utstedt over 120 000 kompetansebevis, og etterspørselen øker.

KRN er EOQ nasjonal representant i Norge

Kvalitet og Risiko Norge er EOQ National Representative og deltar derfor aktivt i det internasjonale samarbeid gjennom EOQ. De siste 6 årene har KRN’s daglige leder drevet utviklingen som EOQ President, eller styreleder

KRN daglige leder i rollen som EOQ President leder den europeiske og globale samlingen med ledere

Internasjonalt samarbeid; Gjennom EOQ ivaretas foreningens internasjonale kontaktnett. Medlemskapet og engasjement i den Europeiske kvalitetsorganisasjonen EOQ gjør at KRN påvirker utviklingen i Europa. Dette ved å delta i EOQs hovedstyre, komiteer og arbeidsgrupper, og henter hjem viktig informasjon om trender og utvikling i andre land.

Gjennom sin funksjon som EOQ President deltar KRN som leder av alt felles arbeid i Europa, og relasjonsbygging og samarbeid med regionale og globale organisasjoner for kvalitetsledelse.

Kvalitet og Risiko Norge sitt arbeid i EOQ

KRNs  strategi sier at vi skal utvikle vårt internasjonalt samarbeid gjennom:

  • Deltagelse, medlemskap og eventuell styredeltagelse i internasjonalt høyt anerkjente organisasjoner innen vårt virksomhetsområde
  • Prioritere deltagelse som gir synlighet, konkurransekraft og differensiering i Norge for eksisterende og potensielle medlemmer
  • Initiere og delta i nettverk av nasjonale skandinaviske kvalitetsorganisasjoner

Historikk

Kvalitet og Risiko Norge, 20 år som EOQ NR – National Representative 

KRN søkte om medlemskap i EOQ umiddelbart etter sin etablering i 2003. Vi ble opptatt som medlemmer  og som EOQ NR i 2004, og har siden 2011 innehatt styreverv i EOQ Executive Board.  Etter 6 år i styret ble KRN daglig leder Torolf Paulshus i juni 2017 valgt til EOQ President (styreleder) for 3 år og gjenvalgt i 2020. Han er første norske president i EOQs vel 60 årige historie.

KRNs idegrunnlag og konsept er basert på EOQs formaterte og harmoniserte produkter og tjenester. EOQ er derfor en stor og kritisk hjørnesten for KRN sin eksistens.

KRN møter kollegaene fra 24 europeiske land på EOQ generalforsamlinger 2 ganger i året og bygger internasjonale nettverk

les mer

EOQ har årlig 5 styremøter, to generalforsamlinger og én kongress. Disse er koordinerte på tid og sted. I tillegg er det møter i prosjektarbeidsgrupper og personellsertifiseringsenheten PRU (Personell Registration Unit) som også legges til møtesamlinger.

På EOQ Congress møter vi de dominerende globale aktørene på kvalitetsledelse, her med ledere fra Quality Council of India, QCI og Portugal, APQ

EOQ web;  eoq.org