Lansering i Norge: EQTM – European Quality Trademark

Nå lanserer KRN og EOQ kvalitetsanerkjennelsen EQTM – European Quality Trademark i Norge. Dette er et nytt produkt fra KRN som allerede er tatt i bruk av 20 europeiske bedrifter. EOQ har utviklet og lansert EQTM, og som eier og administrerer EQTM. 

EQTM kvalitetsanerkjennelsen er spesielt av interesse og verdi for virksomheter der deres europeiske produktopprinnelse er viktig for deres konkurransedyktighet og differensiering. 20 europeiske bedrifter i multinasjonale konsern, inklusive Bosch og Gorenje er allerede registrerte og aktive EQTM brukere. 

Mere informasjon og søknadsskjema for registrering er tilgjengelig her.  

EOQ – Certifications and Recognitions 

I teksten under forteller Zoran Lekic, tidligere direktør for Bureau Veritas Slovenia og æresmedlem av EOQ, om EQTM.

Et pålitelig merke er Ikke alltid nok

Innen kvalitetsområdet er det mange anerkjennelser, priser og sertifikater utstedt av profesjonelle institusjoner, akkrediteringshus, sertifiseringsorganisasjoner og faglige foreninger. Når de er utstedt av nasjonale og/eller internasjonalt anerkjente organer, er troverdigheten høy.

Forskjellige kvalitetsmerker 

EQTM kvalitetsmerket kobler europeisk opprinnelse med produktets egenskaper og kvalitetsstyrte prosesser i bedriften. De fleste merkeordninger retter seg mot dedikerte produktområder. EQTM gjelder kvalitet og ytelse på tvers av produktområder, og europeisk opprinnelse.

Kvalitetsmerkene er oftest fokusert på produktkvaliteten, men noen tar også hensyn til at forretningsprosesser er ansvarlig for kvalitetsopplevelsen. EQTM dekker begge, og i tillegg flere andre aspekter med kriterier for å sikre høy kvalitet og langsiktig stabil oppfyllelse av selskapets virksomhet, med forpliktelser for sluttbrukere.

EQTM har 10 kriterier for både produktet, eller familien av produkter, og de viktigste virksomhetsindikatorer som sikrer langsiktig kvalitet i henhold til EQTM merkets betingelser og forventninger.

I figuren under forklares EQTM annerkjennelsen og de 10 kriteriene.

Utstederen er en anerkjent organisasjon

EQTM-merket utstedes av EOQ, den europeiske organisasjonen for kvalitet som ble grunnlagt i 1956, og er den mest respekterte og anerkjente kvalitetsorganisasjon i Europa. EOQ’s formål er effektive forbedringer med kvalitetsledelse gjennom sitt nettverk av nasjonale kvalitetsforeninger og andre globale samarbeids- og partnerorganisasjoner fra 30 land i Europa, USA og Asia. EOQ har 70 000 medlemmer og involverer 500 000 selskaper. EOQ’s arenaer tiltrekker seg årlig tusener av deltakere med verdens ledende eksperter og kvalitetsguruer, der den tidligere Juran, Kano, Feigenbaum, Taguchi, osv har deltatt. De la grunnlaget for etablering av kvalitet som en uunnværlig funksjon i ledelsen av produksjon og forretningsprosesser. EOQ var de første til å erkjenne behov for kunnskap om kvalitetsledelse, og etablerte EOQ sertifisering for kvalitetsledere og annet personell involvert i kvalitetsledelse. Den første gruppen av kvalitetsledere ble sertifisert i 1992, og til nå har EOQ godkjente sertifiseringsagenter i 14 europeiske land og har utstedt over 120 000 kompetansebevis.

Produktpromotering og beskyttelse samtidig 

Europeisk kvalitetsledelse er høyt renommert og intensjonen med EQTM er å identifisere og fremheve produkter med europeisk opprinnelse som presenteres på globale markeder. Vi kjøper ofte produkter av ukjent opprinnelse, produsert under ukjente uakseptable menneskelige forhold, med miljømessig upassende egenskaper, uprøvde materialer og uregulerte opphavsrettigheter. Men europeisk opprinnelse er bare ett av de ti krav som må oppfylles for godkjenning og utstedelse av EQTM anerkjennelse. Fem krav er knyttet til produkt og fem til selskapet, som er:

  1. Selskapets hovedkontor og virksomhet må være registrert i Europa
  2. Forretningsresultatet må være positivt
  3. Lisenser og tillatelser må være gyldige  
  4. Helse- sikkerhet- og miljøspørsmål må være fulgt opp
  5. Økonomiske forpliktelser og juridiske krav/forpliktelser må være fulgt opp
  6. Sertifikat for kvalitetsledelsessystem må være gyldig
  7. Produktet må være minst 60% europeisk og minst tre år i markedet
  8. Produktet må være utviklet av selskapet og ikke være kopiert/imitert fra lignende produkt
  9. Omsetningen fra tre kunder må siste tre års gjennomsnittlige produktomsetning ikke overstige 70%
  10. Resultat av kundetilfredshet må i gjennomsnitt de siste tre årene være minst 90%

Prosessen går online 

EQTM prosessen er styrt og administrert av EOQ. All informasjon knyttet til å oppnå EQTM registrering er publisert på EOQ-nettstedet (www.eoq.org), og all registrering av informasjon, gjennomgang, godkjenning og utstedelse av EQTM anerkjennelsen gjøres online. Interesserte kandidater må fylle inn en søknad med bevis for å ha møtt alle ti kriterier. En søknaden er derfor en enkel prosess siden den bare krever innsamling og redigering av eksisterende data. Informasjonen må være tydelig og demonstrere oppfyllelse av kriteriene med eksempler. 

Godkjenningen gjelder i tre år. Til andre og tredje år skal mottakeren rapportere at alle vilkår har blitt opprettholdt som vist i den første vurderingen. Ved å skaffe denne anerkjennelse får selskapet rett til å markedsføre de registrerte produktene ved å bruke EQTM-logoen og verktøysettet i elektronisk og trykt form. Denne rettigheten gjelder også markedsføring av produktet og selskapet på EOQ-nettstedet, i ulike publikasjoner og på arrangementer.

Søknadsskjema/Application Form på EOQ nettsider finner du her.

Figuren under forklarer stegene i søknadsprosessen (fig. på engelsk)

Tilpasning til nye trender

EQTM anerkjennelse er et viktig verktøy i promoteringen og fremhevelse av europeisk produkter på det europeisk og globale markedet. Betingelsene for å oppnå europeisk kvalitetsgjenkjenning må tilpasses til utviklingstrender som påvirker risikofaktorer til forretningsenheter. Ofte dreier det seg også om ytre påvirkninger som vi alle kjenner igjen som energikrise eller klimaendringer. Anskaffelse av en bærekraftig kredittvurdering er relevant og er inkludert i vilkårene. Vi er klar over at enkelte forhold er ekskluderende, så ikke alle produkter eller selskaper har mulighet for å søke. Alle søkere må dokumentere at de oppfyller krav. Bare på denne måten vil vi opprettholde omdømmet og troverdigheten til European Quality TradeMark, EQTM.

EQTM Logo

EQTM-logoen er registrert hos EUIPO (European Union Intellectual Eiendomskontoret) med alle rettigheter tildelt EOQ.