K&R dagene 6.-7.juni 2024, Intervju med programkomitéens leder  

6. og 7. juni 2024, Quality hotel Expo Fornebu

// mensa rotunda // hele kvalitetssirkelen // PDCA // kvalitet- og risikoledelse // prosessmodenhet // dilemmaer og utfordringer // erfaringsdeling

Programmet for ‘K&R-dagene 2024 er klart og lederen for programkomiteen, styremedlem Gro Janne Lian fra Equinor gir oss informasjon programmets oppbygging og innhold.

Gro Janne Lian
Quality & Risk Manager PDC Lead i Equinor

Gro Janne er leder for Kvalitet og Risikoledelse Kompetansesenter for prosjektutvikling i Equinor. 
De siste årene har hun ledet revisjoner og drevet standardiserings- og forbedringsarbeid, og fra 2022 har hun vært i lederstillinger i kompetansesenter for prosjektutvikling.

Intervju med programkomitéens leder Gro Janne Lian

KRN;  Kan du si litt om valget av tema for konferansen? 

Gro Janne Lian;  Årets konferanse er nr 38 siden starten i 2003, og vi er stolte over hva vi har frembrakt av program og forelesere. Dette er Norges største konferanse for Kvalitets- og Risikoledere. Å finne konferanse tema som treffer alle er utfordrende. Vår suksess er å være den beste konferansen og møtestedet på Kvalitets- og Risikoledelse. Vi har lært at fancy og nye temaer treffer smalt, og at faglig grunnleggende temaer rekrutterer bredere. Dette harmoniserer med foreningens ønske om å tilby nytteverdi for den største gruppen brukere. Vi har også et bredt nasjonalt og internasjonalt nettverk å samle informasjon fra for valg av tematikk. 

«Mensa rotunda – Hele kvalitetssirkelen og prosessmodenhet» er inspirert av suksessen med KRN’s konferanser de siste 2 årene der temaene har vært elementene i PDCA hjulet. Denne konferansen dekker hele PDCA hjulet, og etter oppfordring fra medlemmene fordyper seg i temaet prosessmodenhet. Hvordan behandler elementene i PDCA sirkelen samhandler i prosessene. Det er 24 år siden ISO 9001 ble prosessorientert, men det er fortsatt ønske om å belyse ulike sider av modenhetsnivået i virksomhetene for bruk av prosesser. Ellers er det Ernst Ole Solem, tidligere Kvalitetssjef i Asker Kommune, som også denne gangen har gitt oss denne tittelen.  

KRN; Hva er målet med konferansen? 

Gro Janne Lian;  Våre konferanser er KRNs hovedarenaer for nettverking og erfaringsutveksling. Vi har 21 forelesninger, 3 av KRN’s kursledere og 10 utstillere er engasjerte. Målet for konferansen er å samle 200 aktive og engasjerte deltagere som deler av sine erfaringer.  

KRN; Kan du si litt om hvordan programmet er bygget opp? 

Gro Janne Lian;  Vi tjuv-starter også i år rett etter Generalforsamlingen den 5. juni med en faglig og sosial samling, litt mat og to interessante foredrag. Her ønsker vi tilreisende til Oslo velkommen til vår KRN møteplass for å mingle og fange den første faglige inspirasjonen. 

Første konferansedag starter med tre plenumsforedrag, nettverking, utstillinger og aktiviteter, deretter 3 strømmer med foredrag, og avsluttes med festmiddag, musikk og utdeling av myndighetskvalitetsprisen.  

Andre konferansedag fortsetter vi med en kombinasjon av plenum, tre fagstrømmer og en Work-shop. 

I samarbeid med KS er den ene strømmen på dag 2 for kommuner med deres eget valg av temaer og forelesere.  

Mange ønsker praktisk orienterte innslag, og vi tilbyr derfor også en strøm begge dager viet til prosessmodenhet. Her kan deltagerne fordype seg i, og erfaringsutveksle, med kvalitet- og risiko aspekter i forhold til prosessmodenheten i deres egen organisasjon.  

KRN; Er det faglige forhold du vil trekke frem i programmet? 

Gro Janne Lian;   Ja, vi har et sterkt program med mange faglige highlights og trekkplaster. Vi vil trekke frem: 

 • Vi starter med kvalitet og risikoledelse i Programdirektøren i Norsk Satellitt. Vi ønsker med denne å gi inspirasjon og nye innfallsvinkler for kvalitet og risikoledelse.  
 • BaneNor konsernsjef, Thor Gjermund Eriksen, innleder dag 2 med høyaktuelle betraktninger om kvalitets- og risikoledelse 
 • Aldri har det skjedd så mye innen digital utvikling og dermed sikkerhet som de siste årene. Etter ønske fra konferansedeltakere vil NSM fagdirektør Roar Thon oppdatere oss om «Hvordan håndtere kvalitet og risiko for personvernet når virksomheter bruker store mengder data og kunstig intelligens» 
 • Vår KRN Ambassadør og kursleder Ayse Nordal, har det siste året befestet seg som en av de fremste internasjonale kapasiteter på risikoledelse. Hun står bak den populære KRN Spørretimen, og vil gi oss en oversikt over risikoledelse for rapportering og evaluering av ytelse. 
 • Fra England og University of Cambridge kommer Dr. Victoria Hurth som setter fokus på kvalitetsledelse for en bærekraftig fremtid  
 • Vår KRN Ambassadør Dr. Jan Emblemsvåg er blitt en sentral NTNU Professor i Ålesund, Vi får på nytt nye caser og sylskarpe sideblikk på aktuelle hendelser om kommunikasjon i  kvalitet- og risikoledelse. Han er kåret til årets KRN kvalitetsleder, og ble nr 2 i EQL, European Quality Leader konkurransen. 
 • Kapt. Hammersmark. Kompani Lauritsen avslutter konferansen med sitt foredrag  “Over norm- det kan alltid bli verre”. Han reflekterer over hvorfor verdier, samarbeid, sosial trygghet, omsorg, tillit, forskjellighet, læring og endring er vesentlige ingredienser i utviklingen av høyprestasjonsteam og effektfulle organisasjoner. 
 • Vi skal kåre vinner av Myndighets Kvalitetspris under festmiddagen 6. juni. 

KRN; Hva skal deltakerne ha med seg hjem av nytteverdi fra denne konferansen? 

Gro Janne Lian;  KRN konferansene har alltid scoret meget høyt (4,2 av 5) fra deltagerne på innhold, foredrags-holdere, og nytteverdi.  

 • Vi lytter alltid til brukerne og har konferansetema, fag, forelesere og bidragsytere for høy nytteverdien for deltakerne. 
 • Programmet for denne konferansen benytter innspill fra deltagende på våre konferanser i 2023 
 • Vi har i denne konferansen profilert grunnleggende K&R fag 

Vi håper de får med seg mange nyttige tips og triks de kan ta med seg for å ytterligere kunne redusere risiko- og kvalitetskostnader i egen organisasjon. 

KRN; Andre forhold av verdi for deltagere? 

Gro Janne Lian;  Ja, konferansen teller som faglig oppdatering for fornyelse av EOQ kompetansesertifikater. 

Vi gleder oss og ser frem til å møte mange hyggelige kollegaer til spennende dager! 

Vi har satt av godt med tid for mingling og nettverksbygging, og minner om at våre foredragsholdere både setter pris på spørsmål fra salen og vil være tilgjengelig for diskusjoner og refleksjoner etter sitt foredrag. 

Våre konferanser er KRNs hovedarenaer for nettverking og erfaringsutveksling. Vi har 21 forelesninger, 3 av KRN kursledere og 10 utstillere er engasjerte. Målet for konferansen er å samle 200 aktive og fornøyde deltagere som deler sine erfaringer.  

– Gro Janne Lian / Quality & Risk Management PDC Lead i Equinor

Program, priser, praktisk info og påmelding

Pass på nå; EarlyBird påmelding med store rabatter