Annlaug Astad

Kvalitet og Risiko Norge > Annlaug Astad

Annlaug Astad, KRN

Oprativ leder, KRN kursarrangør

KRN Academy kurskontakt

E-post: aa@qrn.no

Mobil: +47 67 80 89 50