Ledelsesprinsippene, ISO 9001:2015 (5t) – digital undervisning

Kvalitet og Risiko Norge > Kursoversikt > Ledelsesprinsippene, ISO 9001:2015 (5t) – digital undervisning

Dette kurset egner seg for:

  • oppfrisking av kvalitetsfaget og kjennskap til ledelsesprinsippene
  • som introduksjonskurs i ledelsessystem til ledere/mellomledere/kvalitetsledere

Kurset egner seg spesielt for ledergrupper som ønsker en introduksjon til ISO 9001 uten at det blir en gjennomgang av kravelementene.

Godkjent som oppdateringsdag for sertifisert personell innen kvalitet (QM) og revisjon (QA / QLA)

*) Ønsker du derimot kurs med fokus på kravene i standarden, se kurs “Kvalitet ISO 9001:2015 – standardens kapitler og krav”, 5t. digital undervisning

Påmelding til neste kurs

09. september 2024 Kurs i kvalitet ISO 9001:2015 standarden – oppdateringsdag

Oppstart kl.09:00 Nettbasert undervisning, Teams
Pris kr5200-kr6500
24. september 2024 Kurs i Ledelsesprinsipper, iht ISO 9001(5t) – digitalt

Oppstart kl.09:00 Nettbasert undervisning, Teams
Pris kr5200-kr6500
04. november 2024 Kurs i kvalitet ISO 9001:2015 standarden – oppdateringsdag

Oppstart kl.09:00 Nettbasert undervisning, Teams
Pris kr5200-kr6500
02. desember 2024 Kurs i Ledelsesprinsipper, iht ISO 9001(5t) – digitalt

Oppstart kl.09:00 Nettbasert undervisning, Teams
Pris kr5200-kr6500