Ledelsesprinsippene, ISO 9001:2015 (5t) – digital undervisning

Kvalitet og Risiko Norge > Kursoversikt > Ledelsesprinsippene, ISO 9001:2015 (5t) – digital undervisning

Kurs som egner seg for

  • oppfrisking av kvalitetsfaget og kjennskap til ledelsesprinsippene
  • som introduksjonskurs i ledelsessystem til ledere/mellomledere/kvalitetsledere

Kurset egner seg spesielt for ledergrupper som ønsker en introduksjon til ISO 9001 uten at det blir en oppramsing av kravelementene.

Kurset er godkjent som oppdateringsdag for sertifisert personell innen kvalitet (QM) og revisjon (QA / QLA)

Påmelding til neste kurs

30. oktober 2023 Kurs i kvalitet ISO 9001:2015 standarden- oppdatering

Oppstart kl.09:00 Nettbasert undervisning, Teams
Pris kr4200-kr5250
30. november 2023 Kurs i Ledelsesprinsipper, iht ISO 9001(5t) – digitalt

Oppstart kl.09:00 Nettbasert undervisning, Teams
Pris kr4200-kr5250
31. januar 2024 Kurs i kvalitet ISO 9001:2015 standarden- oppdatering

Oppstart kl.09:00 Nettbasert undervisning, Teams
Pris kr4200-kr5250
04. mars 2024 Kurs i Ledelsesprinsipper, iht ISO 9001(5t) – digitalt

Oppstart kl.09:00 Nettbasert undervisning, Teams
Pris kr4200-kr5250