Ole Johan Dahl

Kvalitet og Risiko Norge > Ole Johan Dahl
Ole Johan Dahl_Prosessbasert styringssystem

Ole Johan Dahl

KRN Ambassadør, kursleder og rådgiver

Ole Johan Dahl er KRN Ambassadør og kursleder innen bl.a. kvalitet, risiko, målstyring, prosessforbedring og endringsledelse

Ole Johan Dahl har militær utdannelse fra Krigsskolen og utenlands stabsskole. Han er utdannet sivilingeniør og har en MBA innen strategi og ledelse.

Ole Johan Dahl har mange års erfaring som leder i Forsvaret, Fylkeskommune og DNV. Han har lang fartstid som konsulent og revisor med erfaring innen forretningsutvikling, ledertrening og bistand til virksomheter med å utvikle, implementere og effektivisere ledelsessystemer både i det offentlige og privat.

Han har støttet en rekke ledergrupper og kvalitetsansvarlige med strategiutvikling, målstyring, risikostyring, prosessoptimalisering og kontinuerlig forbedring.

Han har også utviklet en metode for integrering av risikostyring i virksomhetsstyring. Ole Johan har i tillegg utviklet en rekke kurs, er sertifisert coach og revisor og er en mye brukt kursholder.