Internrevisjon med “skarp revisjon” – bedriftsinternt

Kvalitet og Risiko Norge > Kursoversikt > Internrevisjon med “skarp revisjon” – bedriftsinternt

REVISJONSMETODIKK i henhold til ISO 19011:2018

INTERNREVISJON, 2 DAGERS KURS

Har din virksomhet et ønske om å oppdatere kunnskap eller kvalifisere nye revisorer vil et internkurs være å foretrekke hvis dere er 6 eller flere.

Kursgjennomføring; 2 dager i egen virksomhet, eller i våre lokaler i Sandvika, Bærum

Bedriftsinterne kurs bygger på kursmateriell som det åpne kurset i revisjonsteknikk; revisjon og tilsyn basert på retningslinjer for revisjon ISO 19011:2018.

NYHET! Den praktiske delen av kursgjennomføringen vil kunne gjennomføres som en reell intern revisjon (som del av bedriftens revisjonsprogram). Bedriften velger selv om kursdeltakerne skal revidere hverandre, eller andre i virksomheten.

Kursleder(e) vil støtte revisjonsteamene under den praktiske delen og gi feedback mellom det enkelte intervju. Dette oppleves som meget nyttig og virksomheten får også gjennomført en eller flere planlagte revisjoner.

Våre kursledere er sertifiserte revisorer innen flere standarder, f.eks. innen 9001, 14001 og 45001.

«Vårt revisjonsteam ble i år utvidet med 5 deltakere, og i den forbindelse passet det ypperlig å holde kurset her hos oss. Kurset i Intern revisjoner ble tilpasset våre behov. Vi fikk en gjennomgang av egne rutiner og vi fikk oppdatert og samkjørt vår metodikk. Samtidig gjennomførte vi to «skarpe» revisjoner som del av vårt revisjonsprogram. Vel gjennomført.» Chemring Nobel, 23/4-24

Kursholder

Påmelding til neste kurs

Ingen kurs er satt opp. Ta kontakt med oss.