Bedriftsinternt – 2 dgr

Kvalitet og Risiko Norge > Kursoversikt > Bedriftsinternt – 2 dgr

REVISJONSMETODIKK MED “SKARP REVISON”

INTERNREVISJON, 2 DAGERS KURS

Har din virksomhet et ønske om å oppdatere kunnskap eller kvalifisere nye revisorer vil et internkurs være å foretrekke hvis dere er 6 eller flere.

Kursgjennomføring; 2 dager i egen virksomhet, eller i våre lokaler i Sandvika, Bærum

Bedriftsinterne kurs bygger på kursmateriell som det åpne kurset i revisjonsteknikk; revisjon og tilsyn basert på retningslinjer for revisjon ISO 19011:2018.

NYHET! Den praktiske delen av kursgjennomføringen vil kunne gjennomføres som en reell intern revisjon (som del av bedriftens revisjonsprogram). Bedriften velger selv om kursdeltakerne skal revidere hverandre, eller andre i virksomheten.

Kursleder(e) vil støtte revisjonsteamene under den praktiske delen og gi feedback mellom det enkelte intervju. Dette oppleves som meget nyttig og virksomheten får også gjennomført en eller flere planlagte revisjoner.

Våre kursledere er sertifiserte revisorer innen flere standarder, f.eks. innen 9001, 14001 og 45001.

Påmelding til neste kurs

Ingen kurs er satt opp. Ta kontakt med oss.