Helhetlig risikostyring

Kvalitet og Risiko Norge > Kursoversikt > Helhetlig risikostyring

strategiske og operasjonelle mål og risiko kobles sammen, 2 dagers praktisk kurs

Kurskode K4.2.1

Den siste tids hendelser knyttet til blant annet pandemi, krig, tilgang på råvarer, strømpriser og drivstoffpriser har lært oss at det kan skje hendelser som vi ikke i tilstrekkelig grad har forutsett og planlagt for. Virksomheter, både i privat og offentlig sektor, har erfart at proaktiv og helhetlig risikostyring med innføring av tiltak i tide, kan redusere konsekvenser av uønskete hendelser.

Kurset gjør deltagerne i stand til å:

  • forstå begreper innen helhetlig risikostyring
  • forstå hva som menes med målstyring
  • kjenne sammenhengen mellom virksomhetens mål og strategier, risikostyring, virksomhetsstyring og resultater
  • nyttiggjøre seg risikoinformasjon i beslutninger og styring av virksomheten for bedre måloppnåelse og mer forutsigbarhet
  • forstå utfordringene knyttet til implementering av helhetlig risikostyring

I en tid med større usikkerhet, er det viktig å identifisere trusler og muligheter knyttet til fremtidsbildet og ambisiøse målsettinger. Modne organisasjoner identifiserer scenarier og løsninger før det der for sent.

Kontakt

Har du spørsmål om dette kurset, svarer vi deg gjerne!

Annlaug Astad

Telefon: +47 67 80 89 50
E-post: aa@qrn.no

Kursholder

Påmelding til neste kurs

21. oktober 2024 Kurs i Helhetlig risikostyring, 2dgr

Oppstart kl.09:00 KRN kurslokaler, Sandvika
Pris kr10800-kr13500