Prosessbasert styringssystem, etablering og forbedring

Kvalitet og Risiko Norge > Kursoversikt > Prosessbasert styringssystem, etablering og forbedring

Kurskode: K1.2.2

 

Praktisk og prosjektbasert fysisk kurs over 2 dager. Lær hvordan etablere, utvikle og forbedre et styringssystem. Kurset er en av hovedmodulene i kurs for sertifisering Quality Manager EOQ.

Kurset er spesielt egnet som bedriftsinternt kurs og kan tilpasses kundens egne case. 

Intro

Helt siden år 2000 har ISO 9000-standarden lagt opp til en prosessbasert tankegang som ett av kvalitetsprinsippene. Svært mange selskap har tatt steget fra et dokument basert og prosedyretungt system til et prosessbasert styringssystem, der alle oppgaver er visualisert ved hjelp av flytdiagrammer. Et slikt steg kan potensielt redusere dokumentasjonsmengden med 1/5, gjøre forbedring enklere og endring mer kontrollerbart, større brukerengasjement og bedre kontroll på innebygget risiko og organisatoriske barrierer.

Målgruppe

Kurset egner seg for personer som er sentrale i å utvikle eget styringssystem, enten det er å ta utgangspunkt i et helt nytt system eller det er å forbedre og effektivisere eksisterende system.
Å utvikle et prosessbasert styringssystem krever fokus på verdiskapningen på tvers av organisatoriske enheter. Det er viktig å ha en metodisk forståelse for hvordan etablere et slikt endringsprosjekt. Ikke minst hva som kreves fra å gå fra et dokumentbasert system til å bedre tydeliggjøre prosessene og hva som må være på plass for sikre gode tjenester.

Kontakt

Har du spørsmål om dette kurset, svarer vi deg gjerne!

Annlaug Astad

Telefon: +47 67 80 89 50
E-post: aa@qrn.no

Kursholder

Påmelding til neste kurs

16. september 2024 Prosessbasert styringssystem, etablering og forbedring

Oppstart kl.09:00 KRN kurslokaler, Sandvika
Pris kr10800-kr13500
18. november 2024 Prosessbasert styringssystem, etablering og forbedring

Oppstart kl.09:00 KRN kurslokaler, Sandvika
Pris kr10800-kr13500