Prosjektrisiko (2d)

Kvalitet og Risiko Norge > Kursoversikt > Prosjektrisiko (2d)

Kurskode K3.2.3

Casebasert kurs (2 dager)

Mål og hensikt med kursdagene

I et hvert prosjekt vil det være en større eller mindre grad av usikkerhet. Å sikre at man kommer i mål med prosjektet fordrer det å kunne håndtere både mulighetene og utfordringen. På kurset vil du få en grundig innføring og trening i prosessen med å foreta nødvendige risikovurderinger, å identifisere, analysere og å sette de riktige tiltakene slik at prosjektet blir gjennomført innenfor de rammene som er satt.

Målgruppe

Kurset egner seg godt til personer som skal eller jobber prosjektbasert. Det kan være forbedringsprosjekter for å utvikle egen organisasjon eller prosjekter som er en del av eget fagområde.
Å jobbe risikobasert med egne prosjekter, medfører økt fokus på å håndtere usikkerheter. Dette innebærer å realisere muligheter og å unngå å eksponere seg for unødige trusler/risikoer. Å ha en metodikk og evne til å følge opp risikobildet medfører å kunne handle i tide og å sikre måloppnåelse.

Kontakt

Har du spørsmål om dette kurset, svarer vi deg gjerne!

Annlaug Astad

Telefon: +47 67 80 89 50
E-post: aa@qrn.no

Kursholder

Påmelding til neste kurs

12. august 2024 Prosjektrisiko 2d, casebasert

Oppstart kl.09:00 KRN kurslokaler, Sandvika
Pris kr10800-kr13500
21. oktober 2024 Kurs i Helhetlig risikostyring, 2dgr

Oppstart kl.09:00 KRN kurslokaler, Sandvika
Pris kr10800-kr13500
23. oktober 2024 Prosjektrisiko 2d, casebasert

Oppstart kl.09:00 KRN kurslokaler, Sandvika
Pris kr10800-kr13500