Revisjon, interne og eksterne revisjoner, 2dgr

Kvalitet og Risiko Norge > Kursoversikt > Revisjon, interne og eksterne revisjoner, 2dgr

Kurskode: K2.2

Kurs på 2 dager for revisjon og tilsyn basert på retningslinjer for revisjon ISO 19011:2018.

  • Er du ny innen revisjon av ledelsessystemer?
  • Gjennomfører du tilsyn?
  • Er du intern revisor?
  • Har du behov for å forstå kravene til kvalitetsrevisjoner?
  • Ønsker du å bidra til forbedringer i din virksomhet?

 

Bedriftsinternt? se fane

internrevisjon med “skarp revisjon” her…

Nytt kurs med “SKARP REVISON”

BEDRIFTSINTERNE KURS I REVISJONSMETODIKK

 Har din virksomhet et ønske om å oppdatere kunnskap eller kvalifisere nye revisorer vil et internkurs være å foretrekke hvis dere er 6 eller flere.

Kursgjennomføring; 2 dager i egen virksomhet eller i våre lokaler i Sandvika, Bærum

Kursene internt bygger på kursmateriell som det åpne kurset (se under) med stort sett teori første dag. Forskjellen er at kursets dag 2, som i hovedsak er den praktiske delen, kan gjennomføres som en reell intern revisjon (som del av bedriftens revisjonsprogram). Dere kan selv selv velge om kursdeltakerne skal revidere hverandre eller andre i virksomheten.
kursledere er sertifiserte revisorer f.eks. innen 9001, 14001 og 45001.

Hvordan; Kursleder(e) vil støtte revisjonsteamene under den praktiske delen og gi feedback mellom det enkelte intervju. Dette oppleves som meget nyttig og virksomheten får også gjennomført en eller flere planlagte revisjoner.
Virksomheten vil i samarbeid med kursleder forberede selve revisjonen i forkant. Skal andre enn kursdeltakere revideres, må en plan for revisjonen være sendt ut i god til og det må være klarlagt hvilke maler som skal benyttes.
Hvis det er praktisk fornuftig, kan det være opphold mellom dag 1 og 2. Kurset fokuserer på revisjonsmetodikken og ikke så mye på ISO 9001’s krav og innhold. Ved behov kan f.eks. et nettbasert kurs på 5 timer i forkant være fornuftig.

Ta kontakt for ytterligere info! 

"Svært god innføring i Revisjon. Både teori - og praktisk øving." "Jeg har noe praktisk kunnskap om faget fra før, i hovedsak i kraft av å bli revidert, og hadde svært god nytte av kurset. Jeg likte hvordan kurset var lagt opp med en kombinasjonen av teori og praktiske oppgaver, case og rollespill. Dette gav rom for å gå mer i dybden på hvordan man skal praktisere faget, viktige fallgruver og virkning av å bruke revisjon som en viktig del av arbeidet med kontinuerlig forbedring." "Svært god innføring i Revisjon. Både teori - og praktisk øving."
fra kursdeltakere mars-23

Kontakt

Har du spørsmål om dette kurset, svarer vi deg gjerne!

Annlaug Astad

Telefon: +47 67 80 89 50
E-post: aa@qrn.no

Kursholder

Påmelding til neste kurs

28. august 2024 Revisjon og tilsyn, interne og eksterne revisjoner

Oppstart kl.09:00 KRN kurslokaler, Sandvika
Pris kr10800-kr13500
16. oktober 2024 Revisjon, interne og eksterne revisjoner, 2dgr

Oppstart kl.00:00 KRN kurslokaler, Sandvika
Pris kr10800-kr13500
07. november 2024 Kurs Internrevisjon, 2dgr

Oppstart kl.09:00 KRN kurslokaler, Sandvika
Pris kr10800-kr13500
15. januar 2025 Revisjon, interne og eksterne revisjoner, 2dgr

Oppstart kl.09:00 KRN kurslokaler, Sandvika
Pris kr11320-kr14150