Revisjon, interne og eksterne revisjoner, 2dgr

Kvalitet og Risiko Norge > Kursoversikt > Revisjon, interne og eksterne revisjoner, 2dgr

Kurskode: K2.2

Kurs på 2 dager for revisjon og tilsyn basert på retningslinjer for revisjon ISO 19011:2018.

  • Er du ny innen revisjon av ledelsessystemer?
  • Gjennomfører du tilsyn?
  • Er du intern revisor?
  • Har du behov for å forstå kravene til kvalitetsrevisjoner?
  • Ønsker du å bidra til forbedringer i din virksomhet?

 

"Svært god innføring i Revisjon. Både teori - og praktisk øving." "Jeg har noe praktisk kunnskap om faget fra før, i hovedsak i kraft av å bli revidert, og hadde svært god nytte av kurset. Jeg likte hvordan kurset var lagt opp med en kombinasjonen av teori og praktiske oppgaver, case og rollespill. Dette gav rom for å gå mer i dybden på hvordan man skal praktisere faget, viktige fallgruver og virkning av å bruke revisjon som en viktig del av arbeidet med kontinuerlig forbedring." "Svært god innføring i Revisjon. Både teori - og praktisk øving."
fra kursdeltakere mars-23

Kontakt

Har du spørsmål om dette kurset, svarer vi deg gjerne!

Annlaug Astad

Telefon: +47 67 80 89 50
E-post: aa@qrn.no

Kursholder

Påmelding til neste kurs

11. oktober 2023 Revisjon, interne og eksterne revisjoner, 2dgr

Oppstart kl.09:00 KRN kurslokaler, Sandvika
Pris kr9950-kr12450
28. november 2023 Revisjon, interne og eksterne revisjoner, 2dgr

Oppstart kl.09:00 KRN kurslokaler, Sandvika
Pris kr9950-kr12450
13. mars 2024 Revisjon, interne og eksterne revisjoner, 2dgr

Oppstart kl.00:00 KRN kurslokaler, Sandvika
Pris kr9950-kr12450