Innføring i risiko og risikoanalyser (3t)

Kvalitet og Risiko Norge > Kursoversikt > Innføring i risiko og risikoanalyser (3t)

3 timers bedriftsinternt

  • Er du pålagt å gjennomføre risikoanalyser?
  • Har du vansker med å forstå hvordan du kan nyttiggjøre deg risikoanalyser?
  • Hvordan kommer jeg i gang?

Kompetansekurs for deg som vil lede eller være delaktig i risikobasert kvalitetsarbeid, ved f.eks å utføre pålagte risikoanalyser i prosesser. Dette kurset vil gi intro til tema risiko, med en enkel innføring i risiko og risikoanalyser og hva risikoanalyser kan/bør brukes til.

Kurset egner seg også for digital undervisning/bedriftsinternt webinar.

Kurset avholdes på forespørsel, samt tilpasses bedriftsintern opplæring.

Kontakt

Har du spørsmål om dette kurset, svarer vi deg gjerne!

Annlaug Astad

Telefon: +47 67 80 89 50
E-post: aa@qrn.no

Kursholder

Påmelding til neste kurs

26. august 2024 Tematime; Ny tilføyelse i 31 ISO ledelsesstandarder mht klimaendringer i kontekstanalyser

Oppstart kl.11:00 Nettbasert undervisning, Teams
Pris kr500-kr1500