Ayse Nordal

qrn-administrasjon-Ayse-Nordal

Ayse Nordal

KRN Ambassadør og kursleder risikostyring

Ayse har B Sc. og M Sc. i økonomi og statistikk fra Middle East Technical University (teknisk universitet) og licentiat i anvendt sosialøkonomi og makroøkonomi (NHH).

Hennes spesialområder er strategisk planlegging, internkontroll og risikostyring, og er sertifisert akkreditert risikoleder (Risk Manager).

Roller:              KRN Ambassadør, medlem NORIMA

Erfaring:          Undervisning, finans, konsulentselskap, offentlig sektor

Utdanning:       Master of Science, Licentiat, Bachelor of Science

Sertifiseringer:  Akkreditert Risk Manager Sertifikat

Ayse har undervisningserfaring fra Norges Handelshøyskole (NHH) samt Bergen Ingeniørhøyskole. Videre har hun lang erfaring fra finans/bank bl.a. som controller, som rådgiver ved internrevisjonen og som nestleder i tillegg til styremedlem. Som rådgiver i PWC var også risikostyring og internkontroll sentralt arbeidsområde. I løpet av de siste årene har hun hatt lederstillinger som leder av Folkeregisteret og som finansdirektør i Manpower Norge og har hatt ansvar for strategisk planlegging og risikostyring ved Undervisningsbygg Oslo KF.

Ayse er medlem av scientific committee for IMCSM 22 (International May Conference on Strategic Management) ved University of Belgrade, Technical Faculty in Bor og nasjonal komitee for ny internasjonal ISO standard SN/K 568 Helseledelse.

Hun gir gjesteforelesninger for BI.

På våre web-nyheter finner du også flere fagartikler fra Ayse, info om Risiko Spørretimen finner du under arrangementer.