Endringsledelse

Kurskode K4.2.4

2 dagers kurs (1+1d)

Krav til endringsledelse i ISO 9001:2015. Vi tar for oss flere flere aspekter som bidrar til en vellykket endringsprosess, blant annet gjennomgår vi

  • En modell for å tenke rundt “endring”
  • Noen prinsipper for Endringsledelse
  • En prosess for å lede endring
  • Hvordan lede “individuell endring?”

Påmelding til neste kurs

Ingen kurs er satt opp. Ta kontakt med oss.