Ledelsesprinsipper og prosesser

Kvalitet og Risiko Norge > Kursoversikt > Ledelsesprinsipper og prosesser

Kurskode K4.1.1.

Bedriftstilrettelagt kurs, 4-8 timers

Tema for kurset;

  • Hva er ledelse?
  • Kartlegge ledelsesprosessene
  • Årshjulet – kobling prosesser, møter og rapportering
  • Ledelsesprinsippene – identifisere gap og utviklingsbehov

 

 

Kontakt

Har du spørsmål om dette kurset, svarer vi deg gjerne!

Annlaug Astad

Telefon: +47 67 80 89 50
E-post: aa@qrn.no

Kursholder

Påmelding til neste kurs

Ingen kurs er satt opp. Ta kontakt med oss.