Fasiliteringsteknikker (2d)

Kvalitet og Risiko Norge > Kursoversikt > Fasiliteringsteknikker (2d)

Kurskode: K1.2.8

Kurs over 2 dager

Kurset vil gi forståelse av rollen som gruppeveileder og fasilitator. Vi benytter grunnleggende veiledningsteknikker for å skape trygghet i rollen som gruppeveileder.

Kurset egner seg som bedriftsinternt kurs.

Påmelding til neste kurs

Ingen kurs er satt opp. Ta kontakt med oss.