Risiko oppdateringsdag

Kvalitet og Risiko Norge > Kursoversikt > Risiko oppdateringsdag

Kurskode K3.2.2

Risikostyring, metoder og teknikker i henhold til retningslinjer og standarder;

  • ISO 31000:2018 Risk management
  • ISO 31010:2019 Risk assessment techniques

Er du risk manager (risikoleder) og trenger faglig påfyll?

Har du ambisjoner om å implementere en funksjonell prosess for risikostyring?

Ønsker du en grundig gjennomgåelse av relevante teknikker og metoder?

Skal du fornye ditt risikoledersertifikat (RM)?

Kontakt

Har du spørsmål om dette kurset, svarer vi deg gjerne!

Annlaug Astad

Telefon: +47 67 80 89 50
E-post: aa@qrn.no

Kursholder

Påmelding til neste kurs

17. oktober 2023 Risiko oppdateringsdag

Oppstart kl.09:00 Hybrid undervisning, digital og fysisk
Pris kr5200-kr6500
12. desember 2023 Metoder og teknikker for risikovurdering

Oppstart kl.09:00 KRN kurslokaler, Sandvika
Pris kr5200-kr6500
12. februar 2024 Metoder og teknikker for risikovurdering

Oppstart kl.09:00 Hybrid undervisning, digital og fysisk
Pris kr5200-kr6500
18. mars 2024 Metoder og teknikker for risikovurdering

Oppstart kl.09:00 Hybrid undervisning, digital og fysisk
Pris kr5200-kr6500
27. mai 2024 Metoder og teknikker for risikovurdering

Oppstart kl.09:00 Hybrid undervisning, digital og fysisk
Pris kr5200-kr6500
22. oktober 2024 Metoder og teknikker for risikovurdering

Oppstart kl.09:00 Hybrid undervisning, digital og fysisk
Pris kr5200-kr6500