Risiko oppdateringsdag

Kvalitet og Risiko Norge > Kursoversikt > Risiko oppdateringsdag

Kurskode K3.2.2

Risikostyring, metoder og teknikker i henhold til retningslinjer og standarder;

  • ISO 31000:2018 Risk management
  • ISO 31010:2019 Risk assessment techniques

Er du risk manager (risikoleder) og trenger faglig påfyll?

Har du ambisjoner om å implementere en funksjonell prosess for risikostyring?

Ønsker du en grundig gjennomgåelse av relevante teknikker og metoder?

Skal du fornye ditt risikoledersertifikat (RM)?

Kontakt

Har du spørsmål om dette kurset, svarer vi deg gjerne!

Annlaug Astad

Telefon: +47 67 80 89 50
E-post: aa@qrn.no

Kursholder

Påmelding til neste kurs

09. september 2024 Metoder og teknikker for risikovurdering

Oppstart kl.09:00 Hybrid undervisning, digital og fysisk
Pris kr5200-kr6500
22. oktober 2024 Metoder og teknikker for risikovurdering

Oppstart kl.09:00 Hybrid undervisning, digital og fysisk
Pris kr5440-kr6800
02. desember 2024 Metoder og teknikker for risikovurdering

Oppstart kl.09:00 Hybrid undervisning, digital og fysisk
Pris kr5440-kr6800