Kvalitetsledelse (Quality Manager) – modulbasert m prosessledelse

Kvalitet og Risiko Norge > Kursoversikt > Kvalitetsledelse (Quality Manager) – modulbasert m prosessledelse

Kurskode: K1.3

Quality Manager / Quality Systems Manager (QM/QSM)

Kurset er modulbasert, noe som gir stor fleksibilitet for deg som ikke skal sertifiseres.

For deg som søker å gjennomføre akkreditert sertifiseringseksamen har vi satt sammen denne kurspakken på 6 dager for å ivareta pensumskrav ved;

Kurset gir dyptgående kunnskap og god forståelse for bruk av ledelses systemer. Det legges stor vekt på kravene i styringssystem standarder for å tilegne deg metoder for å oppnå kontinuerlig forbedring. Dette basert på prossesstyrings tankegangen og med fokus på forståelse og anvendelse av kvalitetsfaget.

Kontakt

Har du spørsmål om dette kurset, svarer vi deg gjerne!

Annlaug Astad

Telefon: +47 67 80 89 50
E-post: aa@qrn.no

Kursholder

Påmelding til neste kurs

16. september 2024 Kvalitetsledelse (Quality Manager), med mulighet for sertifisering EOQ

Oppstart kl.09:00 Hybrid undervisning, digital og fysisk
Pris kr23600-kr29500
18. november 2024 Kvalitetsledelse (Quality Manager), med mulighet for sertifisering EOQ

Oppstart kl.09:00 Hybrid undervisning, digital og fysisk
Pris kr23600-kr29500