Revisjonsledelse (Quality Auditor QA/QLA)

Kvalitet og Risiko Norge > Kursoversikt > Revisjonsledelse (Quality Auditor QA/QLA)

Kurskode: K2.3

Revisjonsledelse eller tilsynsledelse, Kvalitetsrevisor kurs med mulighet for internasjonal sertifisering som EOQ Quality Auditor QA /Lead Quality Auditor QLA

Kurset på fire dager har vi valgt å tilby som to moduler. Ønsker du å ta hele kurset under ett, eller dele opp, gir vi mulighet for dette;

  • Modul 1;  Kvalitetsrevisjon iht ISO 9001 (2 dgr), kvalitet med revisors øyne, fokus på kravene i kvalitetsledelse standarden, case.
  • Modul 2;  Revisjonsledelse iht ISO 19011 (2 dgr), revisjonsprosessen, anvendelse av revisjonsveilederen, casebasert

Kurset passer for deg:

  • som skal ha en dokumentert kompetanse innen revisjonsfaget (internrevisjon, ekstern revisjon, leverandørrevisjon, tilsyn, miljørevisjoner, HMS-revisjoner, osv.)
  • som vil sertifiseres deg som revisor
  • som har planer om å drive med systemsertifiseringer
  • som gjør tilsyn
  • som skal planlegge revisjoner
  • som blir revidert, og vil ha en bedre forståelse av prosessen og grunnlag for avvik

Bedriftsinternt?  –  Myndighetsperspektivet – tilsyn?   – spør om mer info

Vi opplever en økt etterspørsel etter kurs i revisjonsmetodikk. Har din virksomhet et ønske om å oppdatere kunnskap eller kvalifisere nye revisorer vil et internkurs være å foretrekke hvis dere er 6 eller flere.

les mer om BEDRIFTSINTERNE KURS der vi også tilbyr gjennomføring av SKARP REVISJON

Kursgjennomføring i henhold til virksomhetens eget valg. Velg mellom a) standard godkjent kurs med case/gruppearbeid, eller b) kurs med “skarp revisjon” der den praktiske delen av kurset gjennomføres med en reell revison som del av bedriftens revisjonsprogram. Virksomheten velger selv om kursdeltakerne skal revidere hverandre eller andre deler av virksomheten.

Våre kursledere er sertifiserte revisorer f.eks. innen 9001, 14001 og 45001

Hvordan; Kursleder(e) vil støtte revisjonsteamene under den praktiske delen og gi feedback mellom det enkelte intervju. Dette oppleves som meget nyttig, og virksomheten får også gjennomført en eller flere planlagte revisjoner.
Ta gjerne kontakt for ytterligere info – se under

Kjempebra, og informativt. Veldig bra kursleder, som formidler faget på en fin måte, det ble ikke kjedelig eller langdrygt. På et slikt kurs er det så viktig med en kursleder som klarer å holde gruppe levende med dynamikk mellom undervisning og aktiv deltagelse. Dette klarte dere kjempe bra! Faget ble formidlet på en profesjonell måte med rom for masse "dumme spørsmål". Kursdeltaker mars-23, fra SINTEF Digital

Kontakt

Har du spørsmål om dette kurset, svarer vi deg gjerne!

Annlaug Astad

Telefon: +47 67 80 89 50
E-post: aa@qrn.no

Kursholder

Påmelding til neste kurs

26. august 2024 Revisjonsledelse – QA/QLA & tilsyn, 4dgr

Oppstart kl.09:00 KRN kurslokaler, Sandvika
Pris kr18800-kr23500
14. oktober 2024 Revisjonsledelse – QA/QLA & tilsyn, 4dgr

Oppstart kl.09:00 KRN kurslokaler, Sandvika
Pris kr1880-kr23500
02. desember 2024 Revisjonsledelse – QA/QLA & tilsyn, 2+2 dgr

Oppstart kl.09:00 KRN kurslokaler, Sandvika
Pris kr18800-kr23500