Revisjonsledelse (Quality Auditor QA/QLA)

Kvalitet og Risiko Norge > Kursoversikt > Revisjonsledelse (Quality Auditor QA/QLA)

Kurskode: K2.3

Revisjonsledelse eller tilsynsledelse, kurs med mulighet for sertifisering kvalitetsrevisor 

Quality Auditor/Lead Quality Auditor QA/QLA

Ønsker du å ta alle 4 dagene eller dele opp, gir vi mulighet for dette;

Del 1;  kurs i Kvalitetsrevisjon iht ISO 9001 (2 dgr), kvalitet med revisors øyne, fokus på kravene i kvalitetsledelse standarden, case.

Del 2;  kurs i Revisjonsledelse iht ISO 19011 (2 dgr), revisjonsprosessen, anvendelse av revisjonsveilederen, casebasert.

Kurset passer for deg:

  • som skal ha en dokumentert kompetanse innen revisjonsfaget (internrevisjon, ekstern revisjon, leverandørrevisjon, tilsyn, miljørevisjoner, HMS-revisjoner, osv.)
  • som vil sertifiseres deg som revisor
  • som har planer om å drive med systemsertifiseringer
  • som gjør tilsyn
  • som skal planlegge revisjoner
  • som blir revidert, og vil ha en bedre forståelse av prosessen og grunnlag for avvik

Bedriftsinternt?  –  Myndighetsperspektivet – tilsyn?   – spør om mer info

Kjempebra, og informativt. Veldig bra kursleder, som formidler faget på en fin måte, det ble ikke kjedelig eller langdrygt. På et slikt kurs er det så viktig med en kursleder som klarer å holde gruppe levende med dynamikk mellom undervisning og aktiv deltagelse. Dette klarte dere kjempe bra! Faget ble formidlet på en profesjonell måte med rom for masse "dumme spørsmål". Kursdeltaker mars-23, fra SINTEF Digital

Kontakt

Har du spørsmål om dette kurset, svarer vi deg gjerne!

Annlaug Astad

Telefon: +47 67 80 89 50
E-post: aa@qrn.no

Kursholder

Påmelding til neste kurs

09. oktober 2023 Revisjonsledelse QA/QLA og tilsyn, 4dgr

Oppstart kl.09:00 KRN kurslokaler, Sandvika
Pris kr17500-kr21900
22. november 2023 Revisjonsledelse – QA/QLA & tilsyn, 2+2 dgr

Oppstart kl.09:00 KRN kurslokaler, Sandvika
Pris kr17500-kr21900
15. januar 2024 Revisjonsledelse, QA/QLA & tilsyn, 4dgr

Oppstart kl.09:00 KRN kurslokaler, Sandvika
Pris kr17500-kr21900
11. mars 2024 Revisjonsledelse, QA/QLA & tilsyn, 4dgr

Oppstart kl.09:00 KRN kurslokaler, Sandvika
Pris kr17500-kr21900