Endringer som kommer til å påvirke risikolederenes hverdag i 2024 og 2025

DSC_0855

TEMATIME 10. oktober 2023 KL 9.00 – 10.15 m/KRN Ambassadør og kursleder Ayse Nordal.

Kvalitet og Risiko Norge har en ambisjon om å være proaktiv i sin informasjons -og kunnskapsformidling. Vi ønsker derfor å invitere til en tematime om endringer som vil påvirke risikoledernes arbeid i 2024 og 2025.

Stortinget har 17.mars 2023 gjort endringer i arbeidsmiljøloven. Lov om endringer i arbeidsmiljøloven mv. vil tre i kraft 1. januar 2024. Risikoledere bør kjenne til disse endringene for å kunne etablere nødvendig samarbeid og arbeidsdeling med sine jurister, etterlevelsesansvarlige og interne revisorer, slik at disse endringene kommer på plass når (helst FØR) loven trer i kraft.

EU -kommisjonen har utarbeidet en ny forordning som gjelder for alle aktører i finanssektoren i Europa. Digital Operational Resilience Act (DORA), EU 2022/2554 ble vedtatt i 14. desember 2022. Forordningen skal gjelde i EU/EØS området fra 17. januar 2025. Finansdepartementet har den 19.06.2023 sendt oppdrag til Finanstilsynet om å utrede innføringen i Norge.

Forordningens hensikt er å øke den operasjonelle motstandsdyktigheten i finanssektoren i forbindelse med IKT- og cyberrisiko. Slike operasjonelle risikoer har hittil først og fremst blitt håndtert gjennom egenkapitalkravene. Den nye forordningen har til hensikt å innføre og oppgradere kvalitative krav vedr. beskyttelse, deteksjon og gjenoppretting i forbindelse med IKT relaterte hendelser. Spesielle krav er stilt til tredjepart risiko og ledelsesansvar. Dette er et spennende utviklingsområde for risikoledere.

På tematimen vil vår kursleder Ayse Nordal presentere endringene. Det vil også settes av 15 minutter for å gi anledning til diskusjon mellom tilhørere.

Påmelding

For en svært rimelig deltakerpris kan vi tilby dette mini-kurset arrangert som en tematime. Medlemspris NOK 400,- /person. Vi legger rette for både enkeltpåmeldinger og påmeldinger for grupper der hver 4. deltaker fra virksomheten deltar gratis.