Laster Arrangementer

Tematime; Endringer som kommer til å påvirke risikoledernes hverdag i 2024 og 2025

10. oktober 2023 / 09:00 - 10:15

Kvalitet og Risiko Norge > Kursoversikt > Tematime; Endringer som kommer til å påvirke risikoledernes hverdag i 2024 og 2025

Tematime; Endringer som kommer til å påvirke risikoledernes hverdag i 2024 og 2025

Presentasjon gjennomgåelse av endringer i arbeidsmiljøloven og EU forordning Digital Operational Resilience Act (DORA).

Kurskode: Tematime / modulkurs

 

Kvalitet og Risiko Norge har en ambisjon om å være proaktiv i sin informasjons -og kunnskapsformidling. Vi ønsker derfor å invitere til en tematime om endringer som vil påvirke risikoledernes arbeid i 2024 og 2025.

 

Stortinget har 17.mars 2023 gjort endringer i arbeidsmiljøloven. Lov om endringer i arbeidsmiljøloven mv. vil tre i kraft 1. januar 2024.

Risikoledere bør kjenne til disse endringene for å kunne etablere nødvendig samarbeid og arbeidsdeling med sine jurister, etterlevelses-ansvarlige og interne revisorer, slik at disse endringene kommer på plass når (helst FØR) loven trer i kraft.


EU -kommisjonen har utarbeidet en ny forordning som gjelder for alle aktører i finanssektoren i Europa. Digital Operational Resilience Act (DORA), EU 2022/2554 ble vedtatt i 14. desember 2022. Forordningen skal gjelde i EU/EØS området fra 17. januar 2025. Finansdepartementet har den 19.06.2023 sendt oppdrag til Finanstilsynet om å utrede innføringen i Norge.

Forordningens hensikt er å øke den operasjonelle motstandsdyktigheten i finanssektoren i forbindelse med IKT- og cyberrisiko. Slike operasjonelle risikoer har hittil først og fremst blitt håndtert gjennom egenkapitalkravene. Den nye forordningen har til hensikt å innføre og oppgradere kvalitative krav vedr. beskyttelse, deteksjon og gjenoppretting i forbindelse med IKT relaterte hendelser. Spesielle krav er stilt til tredjepart risiko og ledelsesansvar. Dette er et spennende utviklingsområde for risikoledere.

På tematimen vil vår kursleder Ayse Nordal presentere endringene.  Det vil også settes av 15 minutter for å gi anledning til diskusjon mellom tilhørere.

 

Billetter

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Billetter er ikke lengre tilgjengelig

Arrangør

QRN
Telefon
+47 90518464
Epost
aa@qrn.no
Vis Arrangør nettside

Sted

Nettbasert undervisning, Teams