Harmonisering av og integrering av ledelsessystemfor koordinert måloppnåelse 

KRd-23 Sverre Gagnat 1

Velkommen til nytt Teams webinar!

Sverre Gagnat bidro med dette foredrag på konferansen K&R dagene på Fornebu i juni, da under tittelen “Standarders krav til mål og rapportering”. Etter flere forespørsler fra våre medlemmer har vi gleden av å invitere til digital samling.

Vi legger opp til et kvarter med plenumsdiskusjon i etterkant om harmoniserte standarder og likhet/ulikhet mellom 9001 og 55001 og integrering av disse to.

Sverre Gagnat, seniorrådgiver, Bane NOR, 
Leder for den norske speilkomiteen SN/K 536 (Asset Management)

30 min innlegg + 15 min. plenumsdiskusjon;

Innlegg ved

Sverre Gagnat, seniorrådgiver, Bane NOR
Leder for den norske speilkomiteen SN/K 536 (Asset Management)

Innlegget vil handle om systematikk og harmonisering av ISO-standarder for ledelsessystem generelt, og spesielt om sammenhenger mellom kvalitetsledelse (9001) og verdirealisering fra anlegg og verdier (55001).

Fundamentet i innlegget er krav til mål med evaluering (check – kap.9 i et harmonisert ISO-ledelsessystem).

Hva gjør vi med målene og kravene når vi må verifisere og prioritere mellom de?

Påmelding her