Utlysning av KRN Kvalitetsleder 2023

web091A7123

KRN skal kåre årets kvalitetsleder, og ber om forslag og kandidater innen 17. oktober

Årets tildeling er nr 8. i rekken. Tildeling er på konferansen Verdens Kvalitetsdag 2. november. Søknadsskjema er vedlagt denne utlysningen.

Formålet med KRN Kvalitetsleder er flere:

 • Hedre Norges beste kvalitetsledere
 • Profilere deres organisasjoner
 • Spre informasjon om KRN og vår virksomhet

Tidligere vinnere er:

 • 2015 Torgeir Halvorsen, Adm. Dir. Jæger Automobil AS, Bergen
 • 2016 Harald Eik, HSEQ Manager ved Glencore Nikkelverk AS
 • 2017 Inge Brigt Aarbakke, adm.dir. Aarbakke AS og Hilde Bjørkedal Evensen, Avinor
 • 2018 Svein Axel Johannesen, adm.dir. Jæren Industrier AS
 • 2019 Dr. Jan Emblemsvaag, adm. dir. NOV Midtsund Bruk, Bedriftslederkategorien
 • 2019 Karin Elisabeth Kvernberg, MSc. Kvalitetssjef, AM Nutrition AS (Felleskjøpet Rogaland), Medarbeiderkategorien
 • 2020 Ingen – Covid’19
 • 2021 Ann-Kristin Bjerga Bjaaen, Oslo Kommune
 • 2022 Tore Andresen, Nordstrand bydel, Oslo
 • 2023 Skal kåres 2. november på Verdens Kvalitetsdag

Årets Kvalitetsleder er vår norske variant av European Quality Leader (EQL) Award som tildeles årlig av European Organization for Quality – EOQ. En ‘Quality Leader’ EOQ er en leder i en organisasjon som har lyktes med å flytte organisasjonen til suksess for de forskjellige interessentene gjennom sitt lederskap og gjennom endrings- og kvalitetsforbedringsprosessene, i bred forstand, som vedkommende har implementert direkte gjennom sitt team.

Vedtektene speiler EOQ’s vedtekter for EQL, se www.eoq.org. Med konsernsjefen i NORDAN; norske Dr. Dag Kroslid, ble kåret som EQL for 2022-23.

KRN Jury:

KRN jury er Kvaltitet og Risiko Norge hovedstyre og KRN adm.dir.

Plan 2023

 •   4. september             Kick off i KRN styremøte
 • 11. september             Møte i arbeidsgruppen for Årets Kvalitetsleder
 • 17. oktober                  Søknadsfrist
 • 18. oktober                  Møte i arbeidsgruppen for Årets Kvalitetsleder
 • 23. oktober                  Styremøte, styrebeslutning, vedtak om vinner
 • 24. oktober                 Produksjon av diplom, signering, innramming
 •   2. november               VK, tildeling

Kandidater

Alle kan foreslå kandidater iht denne utlysning.

Vinneren av KRN Kvalitetslederpris er KRN kandidat til den årlige EQL konkurransen.

Søknadsfrist

Søknadsfrist 17. oktober, vinneren besluttes i KRN hovedstyre 23. oktober.

Søknadsskjema; be om å få tilsendt fra admin – se kontaktinfo