Intervju med leder for programkomitéen VK-23

Fra Ord til Handling // bli med på konferanse // VK-2023 // 2.nov Bristol hotel Oslo

Vi har tatt en prat med lederen for årets programkomité og KRN styremedlem

Einar Johansen, SVP QHS, Integrated Solutions, Kongsberg Maritime

Intervju med programkomitéens leder Einar Johansen

KRN;  Vi ser at tema for konferansen er en “evergreen”. Kan du si litt om valget av tema for konferansen?

Einar Johansen;  Verdens Kvalitetsdag er KRN’s arena for å belyse tema av felles interesse, og å dele erfaringer med utfordringer og løsninger. Vi fokuserer denne gangen på «ACT» – forbedringsfasen – i PDCA sirkelen. «Fra Ord til Handling» er derfor en proaktiv og godt dekkende overskrift for konferansen. Temaene i PDCA sirkelen er alltid aktuelle og endrer seg lite selv om pandemier og ny teknologi med ny funksjonalitet stadig bølger inn over oss. Vi prioriterer derfor de grunnleggende gjengangerne i kvalitet og risikoledelse for forbedringsfasen. Med “ACT” fokuserer vi på blant annet på kvalitetskostnader, læring av erfaring og målinger gjennom revisjoner.

Standarder gir oss nyttige hovedfokus områder, men de sier lite om hvordan få det til. Så vi har samlet KRN medlemmer og foredragsholdere med høy kompetanse som deler sin erfaring, og som du kan lytte til og diskutere med på denne konferansen. Du kan derfor ta med deg ny inspirasjon og nye metoder hjem til din virksomhet for å forbedre kvalitets- og risikoledelsen i din organisasjon.

Dette er vår 36. fysiske konferanse siden starten i 2003, og vi har lært at vårt marked forventer at vi er best på temaene kvalitet og risiko. Vi følger nøye med på utviklingen innen fagfeltet kvalitet og risiko både i Norge og internasjonalt, samt hva våre medlemmer ønsker av temaer. Det er mange slike «evergreens» i våre fag å velge. Temaer på «fløyene» som overlapper med andre fag eller andre interessenter har hatt begrenset interesse hos våre medlemmer. Vi prioriterer derfor de grunnleggende gjengangerne i kvalitet og risikoledelse. Temaene i PDCA sirkelen er slike, og de er alltid aktuelle og endrer seg lite selv om pandemier og ny teknologi med ny funksjonalitet stadig bølger inn over oss.

KRN; Er det faglige forhold du vil trekke frem i programmet?

Einar Johansen;  Ja, «Fra ord til handling» er et brennhet tema, og det er mange faglige high-lights vi vil trekke frem:

  • En av de sterkeste kapasiteter på kvalitet og risiko faget, Ingrid Årstad, sjefsingeniør Petroleumstilsynet (snart Havindustritilsynet) åpner konferansen. Hun gir oss oversikt og retning, suksesser og fiaskoer ved manglende sammenheng mellom ord, handling og kontekst.  Årstad spør når løsninger fra en annen tid er funksjonelle og når er de er dysfunksjonelle. Hvordan kan PDCA-sirkelen brukes til å utfordre de ordene og handlingene vi tar for gitt eller å endre dysfunksjonelle modeller?
  • Vi følger opp Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide sitt populære innledningsforedrag fra VK-2022 om omstilingsprosessen i direktoratet med presentasjonen «Hva har vi lært?». Sjøfartsdirektoratet (SDir) har tatt tak i en modernisering av gjennomføringsapparatet med en prosessorientering. Det er foretatt en grundig jobb med organisasjonens kontekst, kvalifisering, planlegging og gjennomføring. Det siste året har SDir jobbet mye med oppsummeringer av erfaringer, for å beslutte veien videre. I foredraget deler de veldig direkte og ærlig fremstilling av suksessfaktorer og fallgruver i læreprosessen.
  • Som trekkplaster til konferansens reflekterende avslutningsforedrag har vi valgt «Bruk av kunstig intelligens og chatGPT løsninger som beslutningsstøtte for gjennomføring» og vi har invitert journalist i Aftenposten, Per Kristian Bjørkeng. Han har markert seg sterkt siste året innenfor tema ChatGPT. Det er en teknologi der den enkelte kunnskapsarbeider kan bli mye mer produktiv ved å bruke litt egeninnsats. Det skjer ikke primært ved å få maskinen til å skrive for seg, som man har trodd, men ved å bruke den som en kontinuerlig støtte til alt fra research og idearbeid, til utforming og presentasjon.      
  • Og ikke minst skal vi kåre Årets Kvalitetsleder KRN for 2023– den høyeste faglige anerkjennelsen i Norge for kvalitets- og risikoledere.
  • Vi har valgt å gjennomføre en del av konferansen med to strømmer: Én for systematisk styring, og en for løsninger for beslutningsstøtte med eksempler fra kjente organisasjoner.

KRN; Hva skal deltakerne ha med seg av nytteverdi hjem fra denne konferansen?

Einar Johansen; KRN konferansene har alltid scoret meget høyt fra deltagerne på innhold, foredragsholdere, og nytteverdi.

  • Vi lytter alltid til brukerne og har konferansetema, fag, forelesere og bidragsytere for høy nytteverdien for deltakerne.
  • Vi profilerer også i denne konferansen grunnleggende K&R fag i gjennomføringsfasen, og hva som inngår i suksess for gjennomføringsfasen og i drift.
  • Informasjon om utviklingen innen kvalitet og risiko, hvilken vei dette peker og hva ledere for kvalitet og risiko skal forberede seg på.

Vi ønsker å gi konferansedeltagerne mange nyttige erfaringer, kontakter med andre ressurspersoner, leverandører, tips og triks de kan ta med seg for å ytterligere kunne redusere risiko- og kvalitetskostnader i egen organisasjon.

KRN; Andre forhold av verdi for deltagere?

Einar Johansen;  Ja, la oss nevne at konferansen teller som faglig oppdatering for fornyelse av EOQ kompetansesertifikater.

Vi gleder oss og ser frem til å møte mange hyggelige kollegaer til en spennende dag!

Vi har satt av godt med tid for mingling og nettverksbygging, og minner om at våre foredragsholdere både setter pris på spørsmål fra salen og vil være tilgjengelig for diskusjoner og refleksjoner etter sitt foredrag.

Programkomité

Arrangement

KRN høstkonferanse Bristol hotel, Oslo 2. november

LENKE til praktisk info, priser og mulighet for påmelding EarlyBird pris