Program for Verdens Kvalitetsdag den 2. november 2023

Verdens Kvalitetsdag den 2. november 2023 er KRN’s årlige høstkonferanse. Dette er vår arena for å belyse tema av felles interesse, og å dele erfaringer med utfordringer og løsninger.

Vi fokuserer denne gangen på «ACT» – forbedringsfasen i PDCA sirkelen. «Fra Ord til Handling» er derfor en proaktiv og godt dekkende overskrift for konferansen. Vi prioriterer de grunnleggende gjengangerne i kvalitet og risikoledelse for forbedringsfasen. Temaene i PDCA sirkelen er alltid aktuelle og endrer seg lite selv om pandemier og ny teknologi med ny funksjonalitet stadig bølger inn over oss. Det finnes ingen facit-løsninger for forbedringer, selv om standarder gir oss nyttige hovedfokus områder. Men de sier lite om hvordan få det til, så vi har samlet KRN medlemmer med høy kompetanse som deler sin erfaring, og som du kan lytte til og diskutere med på denne konferansen. Du kan derfor ta med deg ny inspirasjon og nye metoder hjem til din virksomhet for å forbedre kvalitets- og risikoledelsen i din organisasjon.

I tillegg til plenumforedrag kan du velge mellom to strømmer på konferansen. Tema for strøm 1 er “Systematisk gjennomføring”, for strøm 2 “Beslutningsstøtte for gjennomføring”.

Her presenterer vi foredragene og foredragsholderne for plenumsforedragene.

 

Åpningsforedrag v/ Ingrid Årstad

kl 09:30 Plenumsforedrag

“Fra ord til handling”

Ingrid Årstad, sjefingeniør i Petroleumstilsynet

Hun er sjefingeniør i Petroleumstilsynet, Ptil (tidligere OD) i snart 40 år – er utdannet ingeniør i petroleumsteknologi, har Mastergrader innen styring, og PhD innen risikostyring.

Hun har hatt mange ulike fagoppgaver i OD og Ptil og har deltatt i og ledet mange utredninger om sikkerhet, arbeidsmiljø, kvalitet og risiko.

Hun har omfattende erfaring og dybdekunnskaper og har en glødende interesse for forebygging av storulykker som for tiden tar all hennes tid. Hun forteller engasjert hvordan «Fra ord til handling» er et brennhet tema, og gir oss en rekke stikkord til konferanseåpningen.

 

 

les mer

«Fra ord til handling» rommer en rekke aktuelle problemer

 • manglende samsvar/compliance kan være et problem
 • manglende sammenheng (coherence, alignment ol) mellom ord og handling kan være et annet problem. 
 • manglende sammenheng mellom ord, handling og kontekst er enda et annet problem

– og hun fortsetter:

Jeg ser mange ord: Mye kommunikasjon, mange kravbeskrivelser, mange behovsanalyser med mange anbefalinger, mange dokumenter, rapporter etc.

Jeg ser en trang til å omsette ord til handling på en mekanisk måte og spør meg selv:

 • Når er dette funksjonelt og når er dette dysfunksjonelt? (gitt en bestemt funksjon, naturligvis)
 • Når er det behov for flere ord, mer detaljerte ord, mer handlinger som er forhåndsbeskrevet (ofte av noen andre enn dem som må omsette ord til handling)?
 • Når er det behov for mer tenking på alle ledd?
 • Hvordan kan PDCA-sirkelen brukes til å utfordre de ordene og handlingene vi tar for gitt? De ordene og handlingene som har vært funksjonelle i en annen tid, men som ikke uten videre er det i dag?
 • Hvordan kan PDCA-sirkelen brukes til å endre dysfunksjonelle modeller?

Dette er alle sentrale temaer for konferansen, som strutter av nytteverdi for konferansedeltakerne. Det blir mye for deltagerne å ta med seg hjem.


Plenumsforedrag v/ Alexandra Bech Gjørv

“Fra erfaring til bærekraftig utvikling”

Alexandra Bech Gjørv, Konsernsjef SINTEF

SINTEF er ett av Europas største forskningsinstitutter. Gjørv har en lang lederkarriere i Norsk Hydro og Equinor bak seg, bl.a. innen fornybar energi og lavkarbonløsninger, bildelproduksjon, samt staber og virksomhetsstyring. Gjørv har vært styreleder og medlem i en rekke norske og utenlandske selskaper. Hun er jurist og var partner i advokatfirmaet Hjort i fem år før hun kom til SINTEF. Hun ledet den uavhengige 22. juli-kommisjonen.

les mer

Alexandra Bech Gjørv har en omfattende juridisk utdannelse fra Norge og Internasjonal, med bl.a. som Cand jur. fra Universitetet i Oslo, Diploma in legal studies, Oxford University, Law studies, Suffolk University, Massachusetts, og New York State Bar exam.           

Gjørv sin kompetanse og fagområder er strategi, ledelse og virksomhetsstyring. Hun har erfaring fra offentlige utvalg knyttet til mobilitet, datadeling, klimaomstilling, kapitalforvaltning samt sikkerhet og beredskap. SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv er derfor invitert til å dele konsernets erfaringer med organisasjonsutvikling med kvalitet og risikoledelse. De har vært medlem i KRN over tid, aktive i organisasjonen og foreleser på både Regionmøter og sist med case sammen med KRN Academy på K&R Dagene 8. juni, på Fornebu. SINTEF er også foreslått som kandidat til Årets Kvalitetsleder.


Foredragene på strøm 1, hovedtema Systematisk gjennomføring

kl 12:30 Strøm 1

Hva har vi lært?

v/ Harald Karlsen og Ole Morten Fureli, Sjøfartsdirektoratet

Foredraget er fortsettelsen på Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareides foredrag om Sjøfartsdirektoratets reise mot prosessorientering. Vi får en oppdatert status etter ett års arbeid;  aha-opplevelser, oppturer og nedturer, fallgruver og læringspunkter. Hvordan går jakten på metoden, og hva er erfaringene så langt med å praktisere metoden? 

Harald Karlsen er fagdirektør for kvalitet ved Sjøfartsdirektoratet og har mangeårig og tverrfaglig erfaring som kvalitetssjef i privat og offentlig sektor. Han har jobbet tett på prosessorienteringen av Sjøfartsdirektoratet og inngår i direktoratets «prosess-intellekt». Haralds kongstanke er en full integrasjon mellom det klassiske kvalitetsfaget og prosessorienteringen av virksomheten. 

Ole Morten Fureli er utdannet sivilingeniør i marin IKT og byggeteknikk fra NTNU og tidligere underdirektør på underavdeling lasteskip. I dag er han prosessoldermann og del av det samme «prosess-intellektet».  


kl 13:30 Strøm 1

Solstorm, krig og kvikkleire – Erfaringer med risikostyring og vurdering av forsyningssikkerhet i Statnett

v/ Anders Hegvik, Senior rådgiver i Statnett SF

Transmisjonsnettet er sammensatt, og det som foregår i Finland kan påvirke forsyningssikkerheten i Sauda. Hvordan kan man si noe om konkret om denne risikoen og hvordan kan man kommunisere dette videre?

Denne presentasjonen forsøker å vise hvordan Statnett jobber med å si noe håndfast om risikoen for at det blir mørkt i lyspæra.

om Anders Hegvik

Anders er utdannet sivilingeniør fra Energi og Miljø-linjen på NTNU. Han har jobbet som operatør, nestleder og sjef for Statnetts Regionsentral Sør i nesten ti år, og driver nå med ROS-analyser av forsyningssikkerhet i transmisjonsnettet. Høyspententusiast og aspirerende risikoanalytiker.


kl 14:30 Strøm 1

Equinor erfaringer – fra ord til handling

v/ Marianne Svahn, fagleder kvalitet- og risikostyring Equinor

Årevis med erfaringsinnhenting bidro i for liten grad til læring. Prosjektenheten i Equinor har siden våren 2020 vært på en læringsreise der målet er å få en helhetlig  modell for å få erfaringer til å bli læring i hele organisasjonen.

 


Foredragene på strøm 2; Beslutningsstøtte for gjennomføring – kontinuerlig forbedring

kl 12:30 Strøm 2

Kan vi måle “tull og tøys kostnader”?

Ørjan Brun-Henriksen, Discipline Lead – Quality, Aker BP 

Ørjan Brun-Henriksen har en sterk karriere innen systematikk i ledelse og utøvelse av kvalitet-, risiko og informasjonsstyring i 30 år i den internasjonale energiforsyningen i Norge i ulike roller med leverandører og operatører. Det inkluderer ledelse av NORSOK Committee for Z-DP-002 Coding Systems, 1999 to 2010.

Fokuspunkter for foredraget/presentasjonen er

 1. Hva er kvalitetskostnader – «tull og tøys kostnader»
 2. Hvor i styringssystematikken finner man «tull og tøys» som koster
 3. Eksempler fra egne erfaring og med forbedringsarbeidet i egen virksomhet med å redusere «tull og tøys» kostnader
 4. Nye muligheter, fremtidens løsninger  I foredraget

 Her er det mye grunnleggende lærestoff, tenkning, tilnærming og erfaringer å ta med hjem.

Les mer

Han har ledet en lang rekke initiativer for utvikling og anvendelse av systematikkløsninger, og er en av våre fremste spesialister på å finne og fjerne kvalitets- og risiko kostnader. Fokuspunkter for foredraget/presentasjonen er

 1. Hva er kvalitetskostnader – «tull og tøys kostnader»
 2. Hvor i styringssystematikken finner man «tull og tøys» som koster
 3. Eksempler fra egne erfaring og med forbedringsarbeidet i egen virksomhet med å redusere «tull og tøys» kostnader
 4. Nye muligheter, fremtidens løsninger  I foredraget

Her er det mye grunnleggende lærestoff, tenkning, tilnærming og erfaringer å ta med hjem

Ørjan har en mastergrad i mikrobiologi fra UiB, og Maîtrise de Biochimie Appliquée (MSc) i biokjemi og molekylær biologi, University of Caen, Frankrike, Cand. Scient. Han har ledet en lang rekke initiativer for utvikling og anvendelse av systematikkløsninger, og er en av våre fremste spesialister på å finne og fjerne kvalitets- og risiko kostnader.


kl 13:30 Strøm 2

«Erfaringer fra bruk av revisjoner som beslutningsstøtte»

Inger-Marie Schytte Blix, Advanced Quality Professional, Aker BP

Inger-Marie har et brennende engasjement for effektiv virksomhets- og prosesstyring der veien til måloppnåelse skjer med forutsigbarhet og med god risikokontroll. Hun vil snakke om hvordan internrevisjon kan være et verktøy for ledere og som beslutningsstøtte.

les mer

Inger-Marie jobber med kvalitet og risikostyring i Aker BP. Hun er utdannet sykepleier med flere faglige spesialutdanninger, samt mastergrader i Helseadministrasjon(MBA) og Executive Management-programmet ved BI.
Hun har bred og omfattende erfaring fra bank & finans, sykehusdrift, offentlig forvaltning, og privat sektor, standardutvikling innen helse, samt prosessutvikling- og forbedring, rådgivning og revisjonsledelse knyttet til internrevisjon, akkreditering og sertifisering nasjonalt og internasjonal.


kl 14:30 Strøm 2

“Dokumentering av automatisert saksbehandling”

Stig Johansen, Strategisk Dataeier, Seksjon for risikostyring og analyse, Sjøfartsdirektoratet

Stig Johansen tar oss med i et teknisk dypdykk i Sjøfartsdirektoratets ferd mot et arkivformat på sine risikomodeller. I jakten på alle øyeblikksbildene presenterer han Sjøfartsdirektoratets metode for å få oversikt over alle sine prosesskritiske data. Fremtiden for SDir er et samarbeidsprosjekt og inkluderer en ferd mot standardisering, felles metoder, verktøy og utvekslingsformater.

les mer

Johansen er utdannet Cand. Scient. innen anvendt matematikk ved Universitetet i Bergen og har en fagkombinasjon som ligger i skjæringspunktet mellom informatikk og matematikk. Han har jobbet med informasjonsteknologi hele karrieren og har arbeidserfaring som systemutvikler, IT-konsulent, rådgiver, prosjektleder og analytiker.


Plenumsforedrag;

kl 15:30 Verdens Kvalitetsdag med reflekterende avslutningsforedrag

“Derfor kan ChatGPT øke både kvalitet og risiko”

Per Kristian Bjørkeng

 

Hvorfor er det så mye oppstuss om ChatGPT? Og rent praktisk hvordan kan det brukes? Aftenposten-journalist Per Kristian Bjørkeng utgir denne uken boken «Knekk ChatGPT- koden – Lær å tenke nytt med tidenes kraftigste dataverktøy» Han kommer til oss for å fortelle om det nye håndverket instruksdesign (prompt engineering). Hvordan er det mulig å bruke ChatGPT profesjonelt for å øke kvaliteten i arbeidet, til tross for at den ofte leverer feil i detaljene? Lær om hvorfor det å kommunisere med en språkmodell er helt motsatt av å kommunisere med Google. 

les mer

Per Kristian Bjørkeng er journalist i Aftenpostens kulturredaksjon, og forfatter. Han har en lang journalist karriere  om forskningsjournalistikk, feature, kultur og digitale medier. Bjørkeng har både skrevet som reporter, kommentator og anmelder. Siden 2016 har han vært programleder i Teknologimagasinet, et ukentlig web-TV-program om ny teknologi på Aftenpostens plattformer. Teknologijournalist i Aftenpostens kulturredaksjon.

Han skriver om problemene og mulighetene som ny teknologi skaper for oss mennesker. I september 2018 kom boken Kunstig intelligens – den usynlige revolusjonen. Denne debattboken tar for seg hva kunstig intelligens er, hvordan denne teknologien virker, og på hvilke måter samfunnet ser ut til å bli påvirket i de nærmeste årene.

ChatGPT er en teknologi der den enkelte kunnskapsarbeider kan bli mye mer produktiv ved å bruke litt egeninnsats. Det skjer ikke primært ved å få maskinen til å skrive for seg, som man har trodd, men ved å bruke den som en kontinuerlig støtte til alt fra research og idearbeid, til utforming og presentasjon.    


Utstillere

Har du behov for å oppdatere deg på hva som finnes av verktøy for ditt styringssystem?

Vi har 6 stk stands utenfor konferansesalene. Ta deg gjerne tid til å se hva våre utstillere tilbyr av styringssystemverktøy og metoder, her har du mulighet til å finne hvilke verktøy som ivaretar din virksomhets behov og ønsker.

CoPro     J.Hatteland_INOSA     4human TQM 

 Arribatec     Datakvalitet      EG Landax 

 

KRN høstkonferanse Bristol hotel, Oslo 2. november

LENKE til praktisk info, priser og mulighet for påmelding EarlyBird pris