Alexandra Bech Gjørv, Konsernsjef SINTEF, er Årets Kvalitetsleder 2023

Picture1

ÅRETS KVALITETSLEDER 2023

Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef SINTEF

KRN Hovedstyre kunne stolt presentere vinnere av prisen Årets Kvalitetsleder 2023 på konferansen Verdens Kvalitetsdag, 2. november på hotel Bristol, Oslo.

Hensikten med prisen er å anerkjenne og fremme gode resultater innen fagområdet kvalitet- og risikostyring/ledelse. Prisen tildeles den beste søkeren i den årlige konkurransen, iht. definerte kriterier. Vinneren skal være en leder i en organisasjon som har lyktes i å bidra til suksess for de ulike interessentene gjennom sitt lederskap, og gjennom endrings- og kvalitetsforbedringsprosesser denne har iverksatt.

KRN styre og kvalitetspriskomite sier i sin begrunnelse:

  • Årets vinner leder en virksomhet som gjennom forskning og innovasjon bidrar til å utløse grønn, digital, sirkulær og økonomisk bærekraftig omstilling – sammen med kunder fra mange samfunnssektorer. I 2022 kan 95% av omsetningen knyttes til spesifikke bærekraftmål.

Virksomhetens sertifiseringsrevisor oppsummerer en del resultater slik:

  • Tydelig bærekraftfokus i konsernet basert på alle FN’s bærekraftmål; innført kobling til bærekraftsmålene for alle prosjekter
  • Tydelig fokus fra ledelsen på bedre forebyggende HMS-styring
  • Bærekraftsrapport utgitt med klimaregnskap
  • Virksomheten arbeider strategisk med kontekst og interessenter

Juryen trekker fram at årets vinner:

  • Er en tydelig og konkret leder
  • Demonstrerer personlig karakter, setter retning og mobiliserer personlig og individuell forpliktelse.
  • Har oppnådd gode resultater gjennom systematisk bygging av organisatoriske ferdigheter i organisasjoner og hos medarbeidere – som er bekreftet med uttalelser fra egen organisasjon
  • Scorer høyt på alle prisens kriterier

Foto: KRN – Kvalitet og Risiko Norge

Bildet: Vinner Alexandra Bech Gjørv og Anette Gabrielsen, SINTEF, flankert av representanter fra KRN styre og programkomite


Alexandra Bech Gjørv er konsernsjef i SINTEF, ett av Europas største forskningsinstitutter, og øverste ansvarig for ledelse av kvalitet og risiko i organisasjonen, forskningsvirksomheten og i forretningsdriften.

KRN Gratulerer!