Samarbeidsavtale EOQ/KRN og Norsk Sertifisering

EOQ logo

We are happy to share the invitation with national representatives

Kvalitet og Risiko Norge har sin internasjonale nettverksforankring i den europeiske kvalitetsforeningen EOQ.

Vi har herved gleden av å kunne tilby våre medlemmer mulighet for å delta i fagsamlinger og webinar i EOQ regi.

KRN har vært en aktiv bidragsyter til kvalitet og risikoarbeid både nasjonalt og internasjonalt siden 2003. Foreningen har siden 2003 vært det norske medlemmet (National Representative), sammen med 23 andre land, i den europeiske organisasjonen European Organization for Quality (EOQ). Daglig leder i KRN har siden 2011 innehatt styreverv i EOQ Executive Board og Torolf Paulshus ble i 2017 valgt til EOQ President. Han har, i nært samarbeid med daglig leder i EOQ Ulf Gustavsson, bidratt sterkt til utvikling av organisasjonen. De siste to årene har EOQ jobbet frem en større organisasjonsendring, nye vedtekter og strategi. Norsk Sertifisering (NS) har som EOQ medlem også deltatt aktivt i dette arbeidet.

Gjennom en felles avtale med EOQ og KRN har nå Norsk Sertifisering (NS) status som EOQ National Business Partner fra 1. januar 2024. Dette innebærer at NS kan opprettholde EOQ kompetansesertifisering, og samtidig få et aktivt samarbeid på nasjonalt plan med KRN. Partene vil fremover ha regelmessig kontakt for felles erfaringsutveksling, markedsanalyser og for bedre å identifisere fremtidige kundebehov.

For de kursleverandører som ønsker at kurskandidatene skal få muligheten til å få europeiske EOQ sertifikater, vil det kreves at kursvirksomheten tegner en samarbeidsavtale med KRN og krav om EOQ National Business Partnerskap.

KRN oppfordrer de som ønsker mer informasjon om dette om å ta kontakt.

Den nye organisasjonsstrukturen i EOQ som ble vedtatt i 2023 blir gjeldende fra 1. januar 2024, tilsvarende også avtalen mellom Kvalitet og Risiko Norge og Norsk Sertifisering.