Informasjonssikkerhet og KI

Hvordan kan virksomheter bruke KI ansvarlig?

Webinar om informasjonssikkerhet og KI (AI) i regi av KRN region Oslo i desember sendes i reprise den 16. januar 2024 kl 11:00-12:00

Eilin Wermundsen Mork er assisterende informasjonssikkerhetsleder på Akershus Universitetssykehus og gjennomførte, sammen med DNV , en gapanalyse av ISO 42001 våren 2023.

Dette er en kommende standard, harmonisert mot AI Act, og omhandler Artificial Intelligence Management System. Ahus og Elin er nå i oppstarten av arbeidet med å innføre de kravene som fremgår av denne standarden, med utgangspunkt i de gapene vi identifiserte i gapanalysen.

Eilin vil ta oss i arbeidet med harmonisering og oppfylling av krav ihht ISO 42001.


Påmelding til Teams webinar “Hvordan kan virksomheter bruke KI ansvarlig?

– følg lenken direkte til arrangement, der du også vil finne Teams lenken i forkant av møtet;

KRN region Østlandet Oslo inviterer til webinar 
tema Informasjonssikkerhet og KI


Dato/tid: REPRISE 16. JANUAR 2024 KL 11:00

Arrangør; KRN regionsstyre Østlandet, Oslo

  • Anne Britt Hansen Thuestad, Ahus – regionsleder
  • Per Myrseth, DNV
  • Rune Hernes Bjerke, Statnett SF
  • Aina Irene Sundve, Sykehuspartner
  • Karen Steien, AF Gruppen
  • Geir Sundland, DNB