Webinar 12/12-23 tema Informasjonssikkerhet og KI

Hvordan kan virksomheter bruke KI ansvarlig?

Bli med på webinar om informasjonssikkerhet og KI (AI) i regi av KRN region Oslo den 12. desember 2023 kl 11:00-12:00

Eilin Wermundsen Mork er assisterende informasjonssikkerhetsleder på Akershus Universitetssykehus og gjennomførte, sammen med DNV , en gapanalyse av ISO 42001 våren 2023.

Dette er en kommende standard, harmonisert mot AI Act, og omhandler Artificial Intelligence Management System. Ahus og Elin er nå i oppstarten av arbeidet med å innføre de kravene som fremgår av denne standarden, med utgangspunkt i de gapene vi identifiserte i gapanalysen.

Eilin vil ta oss i arbeidet med harmonisering og oppfylling av krav ihht ISO 42001.


Påmelding til Teams webinar “Hvordan kan virksomheter bruke KI ansvarlig?

– følg lenken direkte til arrangement

Arrangør; KRN regionsstyre Østlandet, Oslo

  • Anne Britt Hansen Thuestad, Ahus – regionsleder
  • Per Myrseth, DNV
  • Rune Hernes Bjerke, Statnett SF
  • Aina Irene Sundve, Sykehuspartner
  • Karen Steien, AF Gruppen
  • Geir Sundland, DNB