Reorganisering av EOQ sin virksomhet i Norge

PowerPoint Presentation

EOQ har de to siste årene jobbet intensivt med å oppdatere sin organisasjon, sin strategi og vedtekter til å bli en forretningsorientert og bærekraftig organisasjon med større nytteverdi for medlemmene. Både Kvalitet og Risiko Norge (KRN) og Norsk Sertifisering (NS) har som EOQ medlemmer deltatt i dette arbeidet. Oppdaterte EOQ vedtekter med ny organisering ble godkjent i generalforsamlingen 6. februar 2023, og oppdatert strategi ble godkjent av EOQs generalforsamling 22. juni. Den nye organisasjonsstrukturen gjelder fra 1. januar 2024.

For Kvalitet og Risiko Norge, KRN, gjelder heretter:

  • KRN er den eneste nasjonale EOQ-representanten i Norge
  • KRN har enerett til å distribuere EOQ produkter og tjenester i Norge
  • KRN kan delegere rettigheter og plikter til en National Business Partner

For Norsk Sertifisering, NS, gjelder:

  • NS er fra 1. januar 2024 en EOQ National Business Partner i Norge
  • NS fortsetter sin EOQ kompetansesertifisering i en egen avtale med KRN
  • Koordinerer drift, aktivitet og utvikling med KRN

For leverandører av godkjente EOQ sertifiseringskurs gjelder:

  • Krav om EOQ National Business Partnerskap og samarbeidsavtale med KRN som EOQ National Representative

KRN og NS vil ha regelmessig kontakt og møter for bl.a. å:

  • Belyse, undersøke og identifisere felles muligheter
  • Undersøke rot-årsaken til variasjon i kompetansesertifiseringen i NS
  • Erfaringsutveksle