Region Nordvest

Kvalitet og Risiko Norge > Region Nordvest

Bli medlem i QRN

KRN er Norges ledende kompetansenettverk innen kvalitetsledelse og risikostyring. Vi tilbyr medlemskap til både enkeltpersoner, bedrifter og virksomheter. Som medlem får du tilgang til fagstoff fra våre medlemsaktiviteter og konferanser, redusert pris på kurs i KRN Academy samt et stort faglig nettverk av engasjerte og faglig dyktige medlemmer.

Oppgaver

Vår geografiske tilhørlighet er Nordvestlandet, det vil si Sogn og Fjordane samt Møre og Romsdal.

Vi deler både suksesshistoriene og de praktiske utfordringene i det daglige arbeidet med kvalitet og risikofaget i regionen. Og vi ser gjerne at våre medlemmer inviterer til besøk til sin bedrift der hensikten med nettverket kommer til sin rett med gode erfaringsutvekslinger.

Aktiviteter

I tillegg til at vi møtes for erfaringsutveksling og hyggelig samvær, vil vi tilstrebe å dele våre faglige innlegg via Skype-overføring til øvrige KRN regioner. Følg med på invitasjonene som legges ut og distribueres til medlemmene.

De fleste av våre møter er åpne samlinger, og vi vil sette stor pris på at du videresender invitasjonene til ditt nettverk.

Ta gjerne kontakt via info@nfkr.no som også formidler direkte kontakt til oss i regionstyret.