Torolf Paulshus

Torolf Paulshus, siv.ing. er daglig leder i KRN og styreleder EOQ. Han har nylig, som historiens første sittende styreleder, blitt gjenvalgt som President i EOQ, European Organization for Quality. Torolf…

Les mer

Annlaug Astad

Annlaug Astad  ivaretar  det daglige administrative arbeidet for KRN som operativ leder Dette omfatter bl.a. web-master og redaktør, økonomi- og markedsansvarlig inklusive medlemsservice, informasjonsutsending og koordinering av foreningens aktiviteter inklusive…

Les mer

Ayse Nordal

Ayse har B Sc. og M Sc. i økonomi og statistikk fra Middle East Technical University (teknisk universitet) og licentiat i anvendt sosialøkonomi og makroøkonomi (NHH). Hennes spesialområder er strategisk…

Les mer

Ernst Ole Solem

Ernst Ole Solem har frem til vår-21 vært styreleder i KRN og kvalitets- og beredskapsleder i Asker Kommune, og har erfaring som IT-sjef. Han har ledet programmet for innføringen av…

Les mer

Ole Johan Dahl

Ole Johan Dahl er KRN Ambassadør og kursleder innen bl.a. kvalitet, risiko, målstyring, prosessforbedring og endringsledelse Ole Johan Dahl har militær utdannelse fra Krigsskolen og utenlands stabsskole. Han er utdannet…

Les mer