Ernst Ole Solem

Kvalitet og Risiko Norge > Ernst Ole Solem
qrn-valgkomite-Ernst-Ole-Solem

Ernst Ole Solem

KRN ambassadør og rådgiver

Ernst Ole Solem har frem til vår-21 vært styreleder i KRN og kvalitets- og beredskapsleder i Asker Kommune, og har erfaring som IT-sjef. Han har ledet programmet for innføringen av kvalitetsrammeverket ITIL (IS0-20000), som resulterte i itSMF-prisen Årets Service Management virksomhet, og har videreført dette gjennom prosjektet for ISO-sertifisering av hele kommunen på standardene IS0-9001, 14001 og 27001. IS0-26000 Samfunnsansvar er også implementert i styringssystemet.

Felles ledelsessystem (styringssystemet ) er etablert som et felles, enhetlig og gjennomgående system for hele organisasjonen godt innarbeidet i kulturen for ledere og medarbeidere. Dette arbeidet har vært synliggjort og gitt læring til andre organisasjoner , og kommunen har for dette arbeidet mottatt KRNs Kvalitetspris 2016 for myndighetsrelatert innsats.

Ernst Ole har også innenfor samfunnssikkerhet og beredskap, i samarbeid med nabokommune og nødetater, utarbeidet overordnet ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) – risikostyring inngår som del av Felles ledelsessystem. Innmelding av avvik og forbedringer i systemet er også gjort tilgjengelig for innbyggerne gjennom AskerDialogen.